Ocenenie vybraných študentov primátorom mesta

V pondelok, dňa 21.11.2011 sa traja žiaci našej školy zúčastnili slávnostného ocenenia vybraných žiakov stredných škôl primátorom mesta Moldavy nad Bodvou – Ing. Istvánom Zachariašom. Táto slávnosť je tradíciu už niekoľko rokov a symbolickou spomienkov na 17.november 1989 – Deň boja za slobodu a demokraciu nazývaný tiež Deň študenstva.

Pán primátor nám objasnil povestné štrnganie kľúčov, ktoré malo symbolizovať zvonec, ktorý hlásal koniec vtedajšieho režimu a priblížil politickú situáciu v týchto rokoch. Po krátkom vystúpení žiakov moldavskej ZUŠ nastalo ocenenie študentov, za úspešnú reprezentáciu školy a mesta. Do školy sme sa vracali s pocitom zadosťučinenia, s novým elánom a motivovaní zdolávať ďaľšie nové prekážky a prekonávať samých seba. Ocenení za Gymnázium Š. Moysesa boli Miroslav Ujco (IV.OA), Patrícia Kaclíková (VII.OA), Karin Sedláková (VII.OA).

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume