f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Beseda so spisovateľom

Dňa 10. 11. 2011 sa v Gymnáziu Štefana Moysesa uskutočnila beseda so spisovateľom Petrom Glockom. Aktivita bola realizovaná v rámci projektu Kniha k ruke, ktorý vďaka Karpatskej nadácii umožňuje dopĺňať knižný fond školskej knižnice.

Besedy sa zúčastnili žiaci najmladších ročníkov - I.OA a II.OA triedy. Pán spisovateľ Glocko predstavil svoje najnovšie knižné novinky, vysvetlil proces tvorby literárneho diela, rozprával o tom, odkiaľ čerpá námety a podnety pre svoju tvorbu, hovoril o poslaní literatúry a význame knihy pre dnešného mladého človeka. Odpovedal na zvedavé otázky a rozlúčil sa s prísľubom ďalšej spolupráce.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume