f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Projekt Od jari do jari s horarmi...

Jedného krásneho dňa nám pani profesorka rozdala informované súhlasy pre rodičov. A tým sa to všetko vlastne začalo. Pár dní potom sme prvýkrát okúsili cestu do Jasova s horárom Róbertom Sačkom. Bolo to niečo ako "zoznamovacie kolo". Zistili sme základné veci, ako napríklad to, že les je spoločenstvo živých a neživých zložiek, kde dominantu tvoria dreviny stromovitého vzrastu, alebo že les má produkčné a mimoprodukčné funkcie. Ďalším dôležitým poznatkom bolo, že lesník je človek, ktorý sa stará o les tak, že radí ľuďom, čo majú robiť v lese, kontroluje vysádzanie a ťažbu dreva. Odštepný závod Košice má 5 lesných správ a 3 expedičné sklady. To sú: Lesná správa Stará Voda, Lesná správa Hrable, Lesná správa Svinica, Lesná správa Jasov (ktorú sme navštívili), Lesná správa Smolník, Expedičný sklad Mníšek nad Hnilcom, Expedičný sklad Stará Voda a Expedičný sklad Haniska. V toto "zoznamovacom kole" sme sa aj zoznámili s vedúcim Lesnej správy Jasov Ivanom Sopkom, jeho pravou rukou Branislavom Potočňákom a jeho ľavou rukou, Róbertom Sačkom.

Druhou témou bolo vysádzanie sadeničiek a mladých stromčekov. Tu sme navštívili lesnú škôlku Čermošná. Videli sme tam spôsob uskladňovania semien a sadeníc, vyvážanie už pripravených sadeníc von z budovy – do fóliovníka, kde mali tie najlepšie podmienky, aké im vedeli pracovníci "vykúzliť". Odtiaľ sa presádzajú vonku- pod Slnko, vietor, dážď, sneh. Proste vystavené na milosť a nemilosť prírode. Vysádzajú sa procesom zvaným škôlkovanie. Tento proces je jednoduchý: Traktor za sebou ťahá špeciálny prístroj. Skladá sa zo sedadiel a zariadenia, do ktorého sa vkladajú sadeničky a on ich sám zasadí. Prvé, čo si však človek všimne, je to, že traktor sa posúva vpred neuveriteľne pomalým tempom. Ak už aj tie dostatočne vyrastú, môžu sa predať alebo zasadiť priamo do lesa, prípadne na miesto, kde sa vyťažilo drevo. No túto akciu sme neukončili sledovaním púte semienka až po stromček. Išli sme ešte vyčistiť potôčik. Čistenie rýchlo prerástlo do stavania dômyselných priehrad z kamienkov a dreva, chytania žiab a podobných zábavnejších aktivít.

Zatiaľ posledná akcia bola na tému Ťaženie dreva. No to, ako sa začala, nadväzovalo skôr na predchádzajúcu akciu. Pán horár nás zobral do tzv. prírodnej chladničky. Každý si z nej zobral niekoľko stromčekov. Položili sme ich do auta a išli sme ďalej. Vystúpili sme v lese. Tam sme sa naučili rozlišovať dub, buk a hrab. A to už od vyklíčenia. Naučili sme sa tiež odlíšiť tohtoročné a staršie prírastky stromov. Po ďalšej ceste autom celkom zaujímavým terénom sme konečne dorazili na holinu - miesto s vyťaženým drevom. Na zasadenie našich sadeničiek sme použili čakan a sádzač na štrbinové sadenie. Keďže boli stromy okolo vyrezané, tie dva – tri, ktoré ostali, sa začali veľmi rozrastať do šírky. Preto ich musel pán horár vyrezať a narezať na menšie kúsky. My sme ich potom odnášali na jednu kopu. Tým sa to zatiaľ skončilo.

Ďalšie informácie o projekte nájdete TU.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume: TU