f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň otovrených dverí

Dni otvorených dverí bývajú vždy vhodnou príležitosťou k tomu, aby sa škola prezentovala tým najlepším a najzaujímavejším, čo v sebe skrýva.
Tak tomu bolo aj piatok, 10.decembra, kedy do Gymnázia Š.Moysesa v Moldave nad Bodvou zavítali deti, rodičia i pedagógovia z okolitých škôl. Podujatie držala pod svojou taktovkou žiacka školská rada, ktorá privítala návštevníkov, sprevádzala ich po celý deň.

Všetci, ktorí v ten deň vstúpili do budovy gymnázia, si mohli odsledovať prezentáciu o škole, prezrieť si priestory školy – počnúc telocvičňou a končiac možno jedálňou, mohli zavítať do ktorejkoľvek triedy na hodinu.
Otvorené hodiny dejepisu, geografie, matematiky i informatiky, cudzieho či slovenského jazyka boli inšpirujúce nielen pre žiakov, ale aj pre ich rodičov. Nie jeden si zaspomínal na to, ako sa učilo pred viacerými rokmi, aké metódy a formy vyučovania sa používali. Interaktívne tabule, dataprojektory, triedy s počítačmi, patria dnes už k povinnej výbave každej školy. Deti z okolitých škôl boli zvedavé. Zaujímali sa o dianie starších spolužiakov, vchádzali do tried a počúvali, niektorí sa aj aktívne zapojili do vyučovania.

„Cítili sa tu dobre“, skonštatovali členovia žiackej školskej rady po skončení podujatia. „Dúfame, že tento deň bol pre mnohých inšpirujúci a presvedčil ich o tom, že aj taká malá škola, akou je naše gymnázium, môže byť príťažlivé a môže byť inštitúciou, ktorá dokáže vychovať a vzdelať mladého človeka ku ceste životom.“
(Každoročne opúšťa našu školu cca 55 absolventov. )

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume