f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň Zeme 2011

V mesiaci apríl, v dňoch od 15.04-27.04 sa v rámci našej školy uskutočnili ekologické a environmentálne aktivity. Skupina "ekologickej stopy" z II.A (Soroka, Somodiová, Faragóová, Šimonová, Štullerová) formou skupinovej práce zabavila a poučila vybrané triedy aktivitami o najnaliehavejších problémoch s energiou, odpadmi, palivami, kúrením a inými. Mnohé triedy sa s Ekostopou oboznámili už predchádzajúci rok, preto spolupráca s nimi bola omnoho jednoduchšia, vďaka vedomostiam, ktoré už nadobudli.

Uskutočnili sa prednášky pre roč. I.A, II.A, III.A a VI.OA, ktoré viedol p. Popovič z NP Slovenský kras, na tému Slovenský kras a jeho ochrana. Študenti I.OA sa zoznámili s prácou lesníkov prostredníctvom p. Sačka a p. Sopka- Lesy SR š.p, žiakom ukázali meracie prístroje, ktoré používajú pri práci v lese a darovali škole veľmi peknú zbierku semien a DVD so zvukmi zvierat žijúcich v lese.
Na školskom dvore nám pribudlo dvadsať tují, na ktorých sadení sa podieľala každá trieda školy.

V projekte Od jari do jari s horármi sa študenti III.OA mali možnosť na vlastné oči presvedčiť o práci v lesnej škôlke pri uskladňovaní semien, ich sadení a presádzaní. Potom priložili ruky k dielu a opäť je kúsok našej prírody čistejší, konkrétne studnička nad Jasovskou jaskyňou (dúfame, že takým aj ostane).

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume: I.OA - lesníci, II.A + triedy - "ekostopa" aktivity, výsadba tují, IV.OA - presádzanie kvetov, III.OA + I.OA - aktivity v telocvični, Od jari do jari s horármi