Červené stužky 2010

Tento školský rok sme sa už po druhýkrát zapojili do celosvetovej kampane Červené stužky. Usporiadali sme niekoľko sprievodných akcií. Ako prví prispeli do kampane výtvarne nadaní žiaci. Prvá skupina vytvorila plagáty na spomínanú tému, druhá vytvorila makety známych osobností, ktorých postihla nevyliečiteľná choroba AIDS. Týmito prácami sme vyzdobili chodby našej školy. Vo výtvarnej oblasti sme opäť bodovali. Karin Sedláková, študentka VI.OA, získala 2.miesto v celoslovenskej súťaži a za svoju prácu si osobne prevzala ocenenie v Žiline.

Už tradične študenti SPS /výber žiakov III.A a VII.OA/ vypracovali prezentácie na tému AIDS. Tieto svoje práce predniesli najmladším, žiakom I.OA, III.OA, IV.OA. Takýmto spôsobom sa s touto témou naši najmladší gymnazisti stretli po prvýkrát, iní si svoje vedomosti rozšírili a obohatili. Veľmi expresívne vnímali študenti tretích ročníkov dokumentárny film Anjeli. Osudy malých černošských detí, nakazených vírusom HIV ich dojímali až k utajeným slzičkám. Následne zaujímavo spracovali túto tému vo svojich písomných prácach. Dôkazom toho sú ich básnické pokusy, eseje a zamyslenia.

Študenti končiacich ročníkov si pozreli film Červená stuha okolo môjho domu. Ukázalo sa, že aj dobrý dokument, silná téma, aktuálne spracovanie a netradičný pohľad na vec dokážu dnešných mladých zaujať, aby sa aspoň na chvíľu pozastavili a zamysleli. Po druhýkrát našu školu navštívila p. Baníková /zdravotná sestra/, ktorá mala prednášku na tému AIDS a HIV. Zúčastnili sa jej študenti I.A a V.OA. Novou aktivitou bolo zapojenie sa do boja proti šíreniu AIDS cvičením jógy a besedou o tom, ako pestovať zdravý životný štýl. Vyskúšali si to študenti na hodinách SPS s Ing. G.Hudákovou. Aktivity kampane Červené stužky vyvrcholili 1.12.2010 rozhlasovou reláciou o Svetovom dni boja proti AIDS a nosením červených stužiek žiakmi a učiteľmi školy.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume