f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Aktivity v skratke

jún 2017

26.06.2017 V dňoch 26.-28. júna 2017 sa uskutočnil školský výlet do Kremnice, kde sme navštívili mincovňu, historické centrum, mestský hrad, múzeum gýča, vyhliadkovú vežu na Krahuliach. ..... viac

23.06.2017 23.6.2017 sa konalo oceňovanie najlepších projektov eTwinningu na Slovensku. Tento rok sme v spolupráci s partnerskými školami vo Francúzsku a Grécku pracovali na projekte E.T. call Europe, ktorým sa naša škola zapojila do súťaže o najlepší projekt eTwinningu. Získali sme prvé miesto v SR v kategórii 13-19. ..... viac

14.06.2017 Školský výlet pre nižšie ročníky OG sa tento rok konal 13. až 14. júna v Kysaku. ..... viac

02.06.2017 Na našom gymnáziu sa 2. jún 2017 niesol v znamení letných olympijských hier. Ctenými hosťami boli žiaci z partnerskej školy v Mokranciach a paralympijský športovec v lukostreľbe Imrich Lyócsa. Žiaci našej školy boli rozdelení do dvoch skupín. Na školskom dvore prebiehali súťažné disciplíny v behoch, v skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Súťažiace tímy súťažili aj kolektívnych hrách. Najúspešnejší športovci boli na konci hier ocenení diplomom a medailami. ..... viac

máj 2017

25.05.2017 Dňa 25. 5. 2017 sa v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave konalo vyhodnotenie fotografickej súťaže SLOVENSKÝ KRAS. Každý súťažiaci musel do súťaže poslať 5 fotografií, ktoré mali znázorňovať nejakú súčasť Slovenského krasu. Zuzka Petriková sa so svojou fotografiou jasovského jazera umiestnila na 3. mieste. ..... viac

04.05.2017 Vo štvrtok 4. mája 2017 sa na našej škole už tradične konala súťaž s názvom HROCH. Tento rok si zmeralo sily 7 škôl z Moldavy a okolia v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre. ..... viac

apríl 2017

27.04.2017 Prváčky na našej škole sa zúčastnili exkurzie pod názvom Girl’s day, ktorej cieľom je propagácia možnosti kariéry v IT priemysle aj pre ženy. Táto akcia sa už tradične koná vo väčších mestách na Slovensku pod záštitou prezidenta SR. My sme navštívili IT firmu Siemens Healthcare v Košiciach. ..... viac

24.04.2017 Študenti Gymnázia Štefana Moysesa navštívili Katedru komunikačných a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde nahliadli do mediálneho sveta a dostali možnosť objaviť svoje skryté talenty. ..... viac

21.04.2017 V piatok 21. 4. 2017 nás navštívil pán lesník Róbert Sačko a z príležitosti Dňa Zeme pripravil pre našich najmladších študentov rôzne aktivity. ..... viac

21.04.2017 Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa aj my zúčastnili výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou, v 2. kategórii sa na krásnom 1. mieste umiestnila Petronela Bernárová (III.OA) a v kategórii špeciálnych cien získal cenu poroty Filip Rusnák (I.OA). ..... viac

11.04.2017 11. 4. 2017 náš divadelný súbor FeminiTRI (v zložení Ruth Borovská, Martina Janičková a Michaela Hudáková) reprezentoval Gymnázium Štefana Moysesa a Základnú umeleckú školu v Moldave nad Bodvou, keď sa zúčastnil krajského kola súťaže Divadla poézie v Michalovciach a doniesol si domov krásne prvé miesto s postupom na celoslovenské kolo. ..... viac

10.04.2017 Jednotlivci z našej školy sa dňa 10. 4. 2017 zúčastnili na prednáške americkej reportérky Marthy Mendozi, ktorá je aktuálne držiteľkou Pulitzerovej ceny za rok 2016, na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika vystúpila v rámci projektu Osobnosti osobne a študentov zaujala fascinujúcim príbehom o novodobom otroctve v thajskom krevetovom priemysle. ..... viac

09.04.2017 9. 4. 2017 sa na Slovensku konal už 12. ročník medzinárodnej matematickej súťaže Náboj. Zastúpenie sme mali v oboch kategóriách: v kategórii seniorov v zložení Ronald Balog (VII.OA), Alexandra Migasová (VII.OA), Matej Šmelko (VII.OA), Jakub Šmelko (VII.OA), Pavol Szepsi (VII.OA) a v kategórii juniorov v zložení Vanessa Kováčová (VI.OA), František Sciranka (VI.OA), Dalibor Danko (I.A), Richard Pastirčák (VI.OA) a Sebastián Jenis (VI.OA). ..... viac

03.04.2017 Prostredníctvom organizácie YES bola vybraná naša žiačka M. Janičková na mládežnícku výmenu Walking with refugees do mesta Sabadell v Španielsku. Tento projekt bol v prvom rade zameraný na humanitárnu krízu spojenú s utečencami. Tejto problematike sa venovali skrz workshopy, debaty, prednášky a na záver v prepojení s urban art – graffiti. ..... viac

marec 2017

29.03.2017 V stredu 29. marca 2017 sa aj pre starších žiakov uskutočnil plánovaný vyučovací blok s názvom Kurz finančnej gramotnosti. Najprv študentom V.OA, I.A a VII.OA predniesol externista z finančnej praxe (náš absolvent) zaujímavé informácie z oblasti možnosti príjmu, finančných a kariérnych cieľov, zákonnosti manipulácie s financiami (korupcia, pranie špinavých peňazí, podvody...). Po prednáške nasledovali zaujímavé aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. ..... viac

21.03.2017 Súťaž Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku, v poézii, ale aj próze. Tento rok sa jej zúčastnili Bianka Ujcová (V.OA), Ivana Ballaschová (III.OA) a Katarína Gašparová (I.OA). Bianka tentokrát skončila som s čestným uznaním. ..... viac

20.03.2017 Dňa 20. 03. 2017 sa konala súťaž pre žiakov stredných i základných škôl, kde si mohli aj naši študenti zmerať svoje matematické schopnosti v celoslovenskej súťaži. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 21 súťažiacich. ..... viac

03.03.2017 Posledný týždeň pred jarnými prázdninami sa študenti našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Ždiari. ..... viac

03.03.2017 V piatok 3. marca 2017 sa študenti vyšších ročníkov zúčastnili exkurzie do biomedicínskych laboratórií Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (napr. technologické centrum počítačovej tomografie, laboratórium protetiky a ortotiky, laboratórium skenovacích systémov a termovíznej diagnostiky a novovybavené laboratóriá s rôznymi druhmi 3D tlačiarní i s biotlačiarňou). ..... viac

01.03.2017 Aj naša škola sa zapojila do celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi a dňa 1. marca 2017 zorganizovala mobilný odber krvi pre študentov, pedagógov a rodičov v budove gymnázia. Pracovníci Slovenského Červeného kríža okrem toho pripravili pre našich študentov ukážky prvej pomoci, kde si mali možnosť vyskúšať rôzne techniky na záchranu života ohrozenej osoby. ..... viac

február 2017

28.02.2017 Dňa 28. 2. 2017 sa niektorí žiaci tried VI.OA a VII.OA vybrali na exkurziu na Okresný súd v Košiciach. ..... viac

14.02.2017 Dňa 14. 2. 2017 sa Ruth Borovská, Martina Janičková a Michaela Hudáková zúčastnili oceňovania druhého oficiálneho ročníka súťaže QUO VADIS, kde získali diplom a vecné ceny. ..... viac

14.02.2017 Dňa 14.2.2017 sme dostali neodmietnuteľnú ponuku zúčastniť sa na hokejovom zápase v Košiciach. Bola to príležitosť ako stráviť pekného Valentína v okruhu priateľov. Hrali Košice proti Martinu. ..... viac

10.02.2017 Dňa 10. 2. 2017 sa žiaci VII.OA zúčastnili multimediálneho predstavenia s protidrogovou tematikou. Podujatie nieslo názov The dark trip – Cesta do tmy. Divadelnou inscenáciou putovali príbehom autora, Martina Žáka, ktorého cieľom je poukázať na to, aké sú drogy zlé. ..... viac

09.02.2017 Dňa 1. 12. 2016 sa 35 žiakov našej školy zúčastnili súťaže Expert geniality show, kde si každý súťažiaci vo svojej vekovej kategórii vyberá dve súťažné témy. Súťaže sa tento školský rok celkovo zúčastnilo 9384 žiakov (zo 435 škôl) z celého Slovenska. Náš Dalibor Danko sa umiestnil v celkovom poradí na 90. mieste (v rámci SR), súťažil v kategóriách: Dejiny, udalosti, umenie a Góly, body, sekundy. ..... viac

08.02.2017 Dňa 8. 2. 2017 sa v Košiciach konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv – OĽP. Na olympiáde sa zúčastnilo 49 súťažiacich a medzi nimi bola aj naša žiačka Simoneta Mértenová zo VII.OA. ..... viac

01.02.2017 Dňa 1. 2. 2017 (v stredu) sa konala beseda so spisovateľkou Monikou Jankovčinovou, ktorej sa zúčastnili žiaci III.OA v priestoroch našej čitárne. ..... viac

01.02.2017 V stredu, dňa 1. februára, k nám zavítala bývalá absolventka tohto gymnázia, hovorkyňa mesta, ale aj šéfredaktorka z miestnej televízie, Nikola Koložová. Svojou návštevou nás zasvätila do každodenných rutín života v televízii. ..... viac

január 2017

december 2016

22.12.2016 Dňa 22. 12. 2016 sa na našom gymnáziu uskutočnila Vianočná akadémia. Žiaci si takto spríjemnili posledný deň pred prázdninami. ..... viac

21.12.2016 Dňa 20. 12. 2016 sa uskutočnil Kurz FG pre triedy I.OA, II.OA, III.OA. Prvé dve hodiny mali odbornú prednášku vedenú konzultantom z praxe a nasledovali zážitkové aktivity venované finančnej gramotnosti. ..... viac

13.12.2016 Dňa 13.12.2016 sa na našej škole uskutočnil deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na gymnáziu. Celý týždeň sa konal aj predaj vlastnoručných výrobkov - vianočná burza. ..... viac

09.12.2016 V rámci celosvetovej aktivity zameranej na propagáciu programovania sa žiaci V.OA na hodine informatiky zúčastnili aktivity Hodina kódu. ..... viac

08.12.2016 Dňa 8.12. 2016 sa konalo školské kolo Pytagoriády v kategóriách P6, P8, P8. ..... viac

06.12.2016 Už tradične naši najstarší študenti pripravili pre mladších spolužiakov sladké mikulášske prekvapenie. ..... viac

01.12.2016 1.1.2016 si prevzala Emma Bradová z III.OA v Čadci ocenenie Celoslovenskej súťaže mladých prozaikov Jašíkove Kysuce. Bola súčasťou 15 finalistov, ktorých si porota vybrala z viac ako sto autorov z celého Slovenska. Emma získala čestné uznanie. ..... viac

november 2016

29.11.2016 Dňa 19. októbra 2016 sa po prvýkrát uskutočnila na našej škole súťaž v programovaní pod názovom ZENIT. Tento ročník je už 33. ročníkom v celoslovenskej súťaži, ktorej vyhlasovateľom je MŠVaV SR. Zo školského kola (F.Sciranka VI.OA, B.Belák VI.OA, V.Kováčová VI.OA, A.Migasová VII.OA) postúpil do krajského kola Boris Belák, ktorý dňa 29. novembra 2016 reprezentoval našu školu v kategórii B v programovaní a umiestnil sa na 5. mieste. ..... viac

25.11.2016 Dňa 25.11.2016 sa záujemcovia o IKT zo študentov vyšších ročníkov zúčastnili exkurzie, ktorá bola venovaná robotike. Akcia bola organizovaná Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a Výskumným ústavom ZTS VVÚ KOŠICE a.s. ..... viac

24.11.2016 24. novembra 2016 sa pre III. OA konala exkurzia do SteelParku. Bol to veľmi vzrušujúci zážitok plný fyziky. ..... viac

22.11.2016 Minulý školský rok prebiehali na našej škole viaceré medzinárodné eTwinning projekty, pri ktorých naši študenti spolupracovali so svojimi rovesníkmi z európskych krajín. Po ich vyhodnotení Centrálnou podpornou službou (CSS) projektu eTwinning v Bruseli, boli dva z nich ocenenené najvyšším vyznamenaním, získali Európsky certifikát kvality. ..... viac

16.11.2016 Dňa 16.11.2016 predseda Košického samosprávneho kraja v rámci Dňa študentstva ocenil najlepších študentov stredných škôl z Košického kraja, z našej školy ho získala Sandra Simková, juniorská reprezentantka Slovenska v netradičnom športe pod názvom taekwon – do. ..... viac

15.11.2016 Druhý novembrový týždeň sa všetci žiaci školy už tradične zapojili do informatickej súťaže iBobor, ktorá prebieha online na školách z celého Slovenska. Najúspešnejším v riešení logických úloh na našej školo sa stal Matej Chmelár z I.A. ..... viac

15.11.2016 Z príležitosti osláv Dňa študentstva sa uskutočnili aktivity rôzneho charakteru a po aktivitách sa konala imatrikulácia prvákov. ..... viac

10.11.2016 Dňa 10.11.2016 sa me mali možnosť lepšie spoznávať UMENIE ZBLÍZKA. Je to umelecký projekt, ktorý vedie nás študentov k tvorivému a výtvarnému mysleniu. Študentky z tercie: Stanislava Balická, Ivana Ballaschová a Martina Balogová, autorky študentského umeleckého diela - videa, si boli v Bratislave prevziať ocenenie za svoj interpretačný nápad (dostali sa medzi najlepšie 31 ocenených prác z celého Slovenska). ..... viac

október 2016

27.10.2016 Dňa 27. októbra 2016 sa na našom gymnáziu uskutočnila ďalšia z vydarených akcií, ktorá niesla názov Halloween party. ..... viac

21.10.2016 Dňa 21.10.2016 sa František Sciranka (VI.OA), Vanessa Kováčová (VI.OA), Alexandra Migasová (VII.OA) a Pavol Szepsi (VII.OA) zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže Košický Matboj. V ťžkej konkurencii obsadili krásne 17. miesto z 54 súťažných tímov. ..... viac

14.10.2016 V dňoch 12. - 14. 10. 2016 sa záujemcovia o historicko-geografickú exkurziu zúčastnili trojdňového výletu po pamiatkach a pamätihodnostiach hlavného mesta ČR Prahy. ..... viac

03.10.2016 Dňa 3.10.2016 sa žiaci VII.OA zúčastnili celodennej exkurzie v Košiciach. Prvá časť exkurzie bola v Štátnej vedeckej knižnici a druhá časť na Ústavnom súde Slovenskej republiky. ..... viac

september 2016

30.09.2016 Dátum 30. 9. 2016 sa študenti VII.OA a II.A, zúčasnili exkurzie pod názvom Európska noc výskumníkov v Hvezdárni v Medzeve, kde videli interaktívnu výstavu fyzikálnych a biologických pokusov a výstavu fotografií Klenoty svetla. ..... viac

19.09.2016 V rámmci Európskeho týždňa mobility, ktoré organizovalo CVČ Cvrček sa študenti III.OA zúčastnili aktivity Inteligentná mobilita - silná ekonomika, ktorá bola zameraná na rozvoj finančnej gramotnosti našej mládeže. ..... viac

16.09.2016 V piatok 16. septembra sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie s rôznymi aktivitami pre študentov. ..... viac

16.09.2016 Aj tento rok sme sa zúčastnili aktivít v rámci Týždňa mobility. ..... viac

14.09.2016 Dňa 14. 9. 2016 sa celá naša škola zúčastnil akcie pod názvom Mosty bez bariér, do tejto charitatívnej akcie všetkých stredných škôl v pôsobnosti KSK sme prispeli kultúrnym programom. ..... viac

06.09.2016 Vďaka spolupráci školskej psychologičky a triednych profesorov žiakov prvých ročníkov mohli novoprijatí študenti zažiť netradičný deň, počas ktorého sa prostredníctvom rôznych aktivít navzájom spoznávali a dali základy svojim budúcim vzťahom v rámci nového kolektívu. ..... viac

05.09.2016 Dňa 5. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017. ..... viac

jún 2015

17.06.2015 Primáni v skupinách s mobilmi v rukách (s čítačkou QR kódov) pobehali celú školu, hľadali poskrývané QR kódy s pripravenými otázkami z polročného učiva z prírodovedných predmetov. Súťaž vyhrala trojica dievčat: P. Bernárová, E. Bradová, L. Demeterová. ..... viac

15.06.2015 Z výsledkov EČ MS 2015, ktoré zverejnil NÚCEM vyplýva, že študenti Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou dosiahli vynikajúce výsledky: Slovenský jazyk a literatúra: 92,2 percentil (69,2% úspešnosť), Anglický jazyk: 62,8 percentil (73,4% úspešnosť), Matematika: 92,3 percentil (63,8% úspešnosť). ..... viac

12.06.2015 V týždni od 08. do 12. júna 2015 sa žiaci prími zúčastnili školy v prírode v Drienici. ..... viac

08.06.2015 Od 8.júna 2015 do 10.júna sa dve triedy III.OA a IV.OA zúčastnili spoločného výletu do Kysaku, popritom navštívili Košický hrad, Jánošíkovu baštu, kaštieľ v Budimíre. ..... viac

máj 2015

28.05.2015 Dňa 28. mája 2015 sa konala dobročinná zbierka Úsmev ako dar. Naši žiaci vyzbierali v našom meste celkovú čiastku 421,63 eur. Zbierka pomôže deťom z detských domovov a sociálne slabším rodinám financovať ich štúdium, aktivity a uľahčí im každodenný život. ..... viac

26.05.2015 Aj tohto roku sme sa zapojili do 62. ročníka súťaže Európa v škole. Prispeli do nej naši najmladší, ale aj tí starší žiaci výtvarnými, literárnymi a multimediálnymi prácami na rôznorodé, niektoré naozaj neumelecké témy. Okresné kolo a postup na celoslovenské kolo (10 – 12 rokov): Individuálna práca: 1. miesto – Petronela Bernárová, I.OA – výtvarná časť, Skupinová práca: 3. miesto – I.OA – výtvarná časť Okresné kolo (13 – 15 rokov): 1. miesto – Simoneta Mértenová, V.OA – literárna časť, 3. miesto – Alexandra Migasová, V.OA – výtvarná časť. Krajské kolo a postup na celoslovenské kolo (16 – 19 rokov) Individuálne práce: 1. miesto – Ruth Borovská, V.OA – multimediálna časť, 2. miesto – Martina Janičková, V.OA – výtvarná časť, Skupinové práce: 1. miesto – Adam Cingeľ, Roland Kister, VII.OA – výtvarná časť, 1. miesto – Ruth Borovská, Martina Janičková, V.OA – multimediálna časť CELOSLOVENSKÉ KOLO: Ruth Borovská – čestné uznanie v multimediálnej časti, Martina Janičková – víťazka vo výtvarnej časti (1.miesto) ..... viac

20.05.2015 Naša škola poskytuje študentom v rámci finančného vzdelávania aj prednášky odborníkov z praxe. Jedna z týchto prednášok sa uskutočnila dňa 20. mája 2015 pod vedením p. Petra Dlugoša. Bola určená pre žiakov V.OA (kvinta) a jej obsahom bolo ozrejmenie základných pojmov z oblasti finančníctva. Cieľom prednášky bolo oboznámiť študentov s prvou témou Národného štandardu finančnej gramotnosti: Človek vo sfére peňazí. ..... viac

07.05.2015 Dňa 7. 5. 2015 sa uskutočnila rozlúčka s maturantmi. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili i rodičia našich štvrtákov a oktavánov. Do programu prispeli aj maturanti, ktorí tancovali, ale aj naše skvelé speváčky Nati, Nika a Gabika, keď sprevádzané gitaristom Aďom poslednýkrát na pôde našej školy zaspievali pieseň od Bon Joviho – It´s my life. ..... viac

apríl 2015

30.04.2015 30. apríla 2015 sme zorganizovali pre šikovných žiakov z okolitých základných škôl súťaž plnú hlavolamov, rébusov, tajničiek, osemsmeroviek a iných zaujímavých úloh - súťaž HROCH (Hľadaj Riešenie Ostaneš CHytrý). Pripravili ju žiaci kvarty a kvinty. Matematickej a slovenčinárskej súťaže sa zúčastnili a ZŠ Poproč, ZŠ Malá Ida, ZŠ Čečejovce, ZŠ s VJM Moldava, ZŠ ČSA, ZŠ Severná, GŠM. Naši obsadili pekné tretie miesto v SJL. ..... viac

27.04.2015 7. apríl je v kalendári takmer všetkých krajín na svete, vrátane Slovenska, zapísaný ako Svetový deň zdravia. Na našej škole sme si ho pripomenuli prezentáciami, pripravenými žiakmi VII.OA. Tie boli potom prezentované žiakom V.OA a IV.OA. Prezentácie sa zaoberali problémami (samozrejme zdravotnými) ako alkaloidy a ich vplyv na človeka, obezita či akné. ..... viac

23.04.2015 V rámci celoslovenskej kampane na podporu zamestnanosti žien v oblasti IT s názvom Girl's day 2015 sa vybrané študentky kvinty a kvarty zúčastnili informatickej exkurzie do firmy Siemens, kde im pracovníčky predviedli, že aj ženy môžu pracovať ako programátorky, či testerky. ..... viac

21.04.2015 21. 4. 2015 v Košiciach prebehlo krajské kolo Geografickej olympiády kategórie E a F. Stretli sa tam výhercovia okresných kôl. Nechýbal medzi nimi ani náš Adam Lukács zo IV.OA, ktorý stal sa 7. najlepším geografom Košického kraja v kategórii E. Adam, srdečne blahoželáme! ..... viac

21.04.2015 Z príležitosti Dňa svetového zdravia (7. apríla) sa žiaci zúčastnili rôznych aktivít. Jednou z nich bolo precvičenie si poskytnutia prvej pomoci. ..... viac

21.04.2015 Dňa 21. apríla 2015 sa naši študenti z tried III.OA a V.OA zúčastnili exkurzie do medzevskej hvezdárne. RNDr. Pavol Rapavý nám prednášal na tému Medzinárodný rok svetla. ..... viac

20.04.2015 Richard Pastirčák z IV. OA získal v 3. kategórii HK v poézii 1. miesto. V svojej kategórii najlepší recitátor okresu Košice-okolie bude nielen našu školu, ale aj celý okres reprezentovať v krajskom kole v Michalovciach. V 4. kategórii poézie medzi stredoškolákmi získala Martina Janičková 3.miesto. ..... viac

14.04.2015 Od začiatku školského roka prebiehala v našej knižnici súťaž o najlepšie odporúčanie prečítaných knižiek. Študenti mali za úlohu napísať na kartičku svoje hodnotenie knižky a dať tak ostatným čitateľom dobrý literárny tip. Absolútnym víťazom sa stala a cenu poroty získala čitateľka Lucia Demeterová z I.OA. Cenu za najlepšiu ilustráciu si odniesla čitateľka a ilustrátorka Ivana Ballaschová z I.OA. Cenu za najvtipnejšie odporúčanie získala vtipná čitateľka Bernadett Jakšová z I.OA. ..... viac

01.04.2015 Dňa 12. marca sa vybraní študenti kvarty (11 žiakov), kvinty (2 žiaci) a septimy (5 žiakov) potrápili s úlohami Matematickej olympiády Pangea. V pondelok 23. marca sa uskutočnila celoslovenská matematická súťaž Klokan, do ktorej sa zapojilo 33 žiakov z celej školy. Po školskom kole Pytagoriády sme v kategórii P6 vyslali do ďalšieho kola 4 riešiteľov, z ktorých dvaja sa stali úspešnými riešiteľmi v obvodnom kole (Dávid Kövesi z I.OA 2. miesto, Petronela Bernárová z I.OA, 10. miesto). V rámci prehlbovania Finančnej gramotnosti sme zapojili našich najmladších študentov (žiaci nižších ročníkov OG) do online finančnej súťaže Kam sa mince kotúľajú. 26. marca súťažili dve skupiny: 10 žiakov z I.OA a 7 žiakov z III.OA. Dňa 01. apríla sa zapojilo do súťaže aj 7 žiakov kvarty. ..... viac

marec 2015

30.03.2015 Pri príležitosti "mesiaca kníh" navštívili 30. 3. 2015 naše gymnázium predškoláci z MŠ Veselá zebra. Privítali ich naše študentky – Červená Čiapočka, Pipi Dlhá Pančucha, myška Minnie a princezná z rozprávky. Škôlkari si pozreli našu knižnicu i čitáreň, kde sa dozvedeli, ako sa vyrábajú knihy, aké rôzne knihy existujú, ako sa k nim treba správať. Neskôr navštívili kreatívnu dielňu, kde kreslili svoje obľúbené rozprávky. ..... viac

27.03.2015 V piatok 27.3.2015 naši študenti vyzbierali 511,13€ pre ľudí, ktorí trpia onkologickým ochorením. ..... viac

25.03.2015 Dňa 25. 3. 2015 sme organizovali obvodné kolo vo volejbale žiakov a žiačok SŠ. Naše dievčatá sa v konkurencii troch družstiev umiestnili na prvom mieste a postupujú na krajské kolo. Chlapcom ušlo prvenstvo len o vlások, nestačili na postupujúcich chlapcov z SOŠ Moldava n/B. ..... viac

február 2015

20.02.2015 Na našej škole sa darí krúžkom kreativity. Vďaka šikovným študentom sme úspešne zvládli vianočnú burzu, valentínsku poštu a neustále vymýšľame nové projekty. ..... viac

13.02.2015 Školská knižnica v spolupráci s krúžkom Svet kreativity začala tento rok 1. ročník valentínskej pošty. Študenti vyrobili pohľadnice, ktoré si mohli posielať, či už medzi sebou, alebo svojim blízkym. O doručenie v rámci školy sa postarali šikovné študentky I.OA. ..... viac

08.02.2015 Prvý februárový týždeň strávili naši študenti v prekrásnom prostredí Tatier, konkrétne v Tatranskej Lomnici, kde sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. ..... viac

január 2015

16.01.2015 Dňa 16.01.2015 sme sa v rámci projektu školskej knižnice Spoznávame povolania zúčastnili besedy s pani riaditeľkou nášho gymnázia. ..... viac

december 2014

12.12.2014 Hneď v pondelok tohto týždňa naši žiaci krátkym kultúrnym programom potešili svojich rodičov, či starých rodičov, ktorí podporili našu školu aj nákupmi na vianočnej burze, odkiaľ si domov odniesli veľa prekrásnych ručne vyrobených ozdobných predmetov nielen s vianočnou tematikou. ..... viac

08.12.2014 Ako tradične, aj tento rok na našu školu zavítal Mikuláš. Tento Mikuláš však nebol len taký obyčajný. Aj tento rok Mikuláš potešil študentov malým balíčkom. ..... viac

02.12.2014 Dňa 2. decembra 2014 (utorok) sa všetci žiaci školy zúčastnili výchovného koncertu Križovatky vlastných ciest, kde sa prostredníctvom hudby a zaujímavých hovorených vstupov pozreli na základné ľudské práva. ..... viac

01.12.2014 Dňa 1. decembra 2014 sa na pôde našej školy ozval symbolický gong, ktorý pravidelne ohlasuje rozhlasové relácie. Tak ako každý rok, prvodecembrová rozhlasová relácia sa zamerala na kampaň boja proti AIDS. Počas tejto relácie každý poverený žiak vo svojej triede rozdal červené stužky, ktoré mali symbolizovať STAROSTLIVOSŤ, ZÁUJEM, NÁDEJ a PODPORU pre tých, ktorí sú chorí; tých, ktorí umreli; tých, ktorí podporujú vynájdenie účinnej liečby, ktorá zabráni šíreniu AIDS. ..... viac

november 2014

25.11.2014 V Divadle Jonáša Záborského v Prešove sme si vypočuli a pozreli predstavenie Sherlock Holmes (muzikál). ..... viac

18.11.2014 Dňa 18.11.2014 sa konala Imatrikulácia primánov, tentokrát v netradičných priestoroch - v klube Twister. Po krátkom programe boli naši najmladší študenti uvedení do sveta študentského. ..... viac

07.11.2014 Dňa 7.11.2014 sa žiaci I.OA zúčastnili besedy s príslušníkmi policajného zboru z Moldavy nad Bodvou. Beseda bola na tému Bezpečne do školy a zo školy. ..... viac

06.11.2014 Naši študenti, predovšetkým tí z nižších ročníkov, sú veľmi zvedaví a majú chuť neustále objavovať niečo nové. Práve z tohto dôvodu vznikol krúžok Mladý vedec, na ktorom sa venujeme zaujímavým aktivitám z prírodovedných predmetov. Študenti tak majú možnosť bádať, skúmať, overovať svoje predpoklady a hlavne – naučiť sa niečo nové. ..... viac

04.11.2014 Dňa 4. 11. 2014 sa všetci žiaci školy zúčastnili výstavy plazov v telocvični našej školy. ..... viac

október 2014

29.10.2014 V stredu 29. októbra 2014 sa oslavovalo 60. výročie založenia našej školy. Na túto významnú udalosť prišlo veľa ľudí. Medzi nimi boli aj bývalí učitelia, žiaci a iné významné osobnosti. Prvý bodom programu bolo vystúpenie žiakov gymnázia, potom nasledovala talk-show s bývalými žiakmi. Podelili sa s nami o ich spomienky na čas strávený na našej škole. Po talk-show si obecenstvo mohlo kúpiť výtvarné diela našich žiakov, ktoré sa predávali vo vedľajšej miestnosti. Väčšina hostí sa potom presunula do budovy gymnázia, kde sa mohli občerstviť rôznymi dobrotami a zaspomínať si na staré časy s ich priateľmi a učiteľským zborom. ..... viac

21.10.2014 Dňa 21.10.2014 sa pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia konalo účelové cvičenie. ..... viac

14.10.2014 Prímastar – spevácka súťaž pre primánov, ako netradičné spestrenie hodín hudobnej výchovy - sa na našej škole uskutočnila začiatkom októbra. ..... viac

13.10.2014 V dňoch 13. - 15. októbra 2014 sa výber žiakov školy zúčastnil exkurzie do Bratislavy - výstava Tutanchamon, NR SR, Galéria mesta Bratislava. ..... viac

10.10.2014 Dňa 10.10 sa žiaci kvarty zúčastnili exkurzie do medzevskej hvezdárne. Tam si vypočuli zaujímavú prednášku o vzácnych kameňoch, o abstraktných fotkách a prednášku o astronautike. ..... viac

september 2014

22.09.2014 V rámci Európskeho týždňa mobility sa vybraní študenti našej školy zúčastnili maľovania chodníka v našom meste. ..... viac

12.09.2014 Naši žiaci prímy prvýkrát navštívili školskú knižnicu a novozriadenú čitáreň. ..... viac

02.09.2014 2. septembra 2014 sa brány k novým poznatkom otvorili po 60.-krát. Slávnostné otvorenie nového školského roka prebiehalo v duchu dlhoročných tradícií. ..... viac

jún 2014

24.06.2014 Dňa 24. júna 2014 sa konala dobročinná zbierka Úsmev ako dar. Žiaci septimy v šiestich skupinách zbierali po uliciach mesta peňažné príspevky pre deti v detských domovoch. ..... viac

16.06.2014 9.júna 2014 - 11.júna 2014: Hromadného školského výletu sa zúčastnili triedy – tercia, kvarta, sexta, septima, II.A a III.A. Tri dni strávili v rekreačnom stredisku Krompachy - Plejsy. V prvý deň sa konal výlet na Spišský hrad. Súčasťou výletu bol aj plenér pre umelcov. ..... viac

10.06.2014 V utorok sa žiaci, ktorí sa rozhodli pre pohodlie domova a školy, miesto trojdňového pobytu so svojimi spolužiakmi, vybrali na výlet na Turniansky hrad. ..... viac

03.06.2014 3. júna 2014 sa v Centre voľného času Cvrček v Moldave nad Bodvou konalo oceňovanie najúspešnejších žiakov moldavských škôl, ktorí hrdo reprezentujú nielen školy, ale aj mesto. Za našu školu to boli: Marco Hužvár (II.OA), Richard Pastičák (III.OA), František Sciranka (III.OA), Patrik Timko (III.OA), Adam Lukács (III.OA), Simonetta Mértenová(IV.OA), Ruth Borovská (IV.OA), Martina Janičková (IV.OA), Viktória Schurgerová (IV.OA), Michal Szabó (IV.OA). ..... viac

máj 2014

30.05.2014 V našej škole pribudol nový oddychový priestor - krásna, ešte voňavá, čerstvo vymaľovaná čitáreň. Otvorenie prebehlo pri príležitosti Dňa detí - 30. mája. Išlo o aktivitu v rámci projektu Svet fantázie v dobe modernej, na ktorý sme získali finančné prostriedky z grantu Nadácie Orange v programe Školy pre budúcnosť. ..... viac

14.05.2014 Naša škola získala tohto školského roku grant Nadácie Orange, v programe Školy pre budúcnosť. Vďaka tomuto projektu sa vedľa školskej knižnice na druhom poschodí zriaďuje oddychová miestnosť - čitáreň. V rámci projektu sa študenti zúčastňovali rôznych aktivít. Jednou z nich bola aj realizácia prednášky o nástrahách informačno-komunikačných technológií, ktorá sa konala v stredu 14. mája. ..... viac

09.05.2014 Dňa 9.5.2014 sa v našej škole uskutočnila rozlúčka s maturantmi. Tohto roku ukončilo štúdium na našej škole 24 žiakov IV.A triedy (tr. prof. Mgr. P. Attres) a 16 žiakov VIII.OA triedy (tr. prof. RNDr. Cs. Nagyová). Všetci žiaci úspešne vykonali maturitnú skúšku. ..... viac

apríl 2014

15.04.2014 Dňa 15.4.2014 navštívil našu školu bývalý minister vnútra JUDr. Daniel Lipšic. Pán Lipšic mal prednášku na tému Boj proti korupcii. Prednáška bola spojená s besedou so študentmi VIII. OA a IV.A triedy. ..... viac

11.04.2014 V piatok 11.4.2014 o 9:20 opúšťali školu štyri vyškolené skupiny, dokopy devätnásť žiakov, aby pomohli pacientom s onkologickým ochorením. Ich hlavnou úlohou bolo pripomínať okoloidúcim, že je Deň narcisov a to na najfrekventovanejších miestach Moldavy. Väčšina ľudí bola ochotná a prispeli dobrovoľnou sumou. Spolu sa dobrovoľníkom z tried VIII.OA a IV.A podarilo vyzbierať pozoruhodných 476,85€. ..... viac

10.04.2014 Dňa 18.2.2014 sme sa prvýkrát zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže PANGEA. Celkove sa zapojilo 20 žiakov z ročníkov sekunda, tercia, sexta, septima, II.A a III.A. Františk Sciranka z III.OA sa umiestnil na 1.mieste v rámci SR v kategórii 8.ročník. ..... viac

09.04.2014 Témy súťaže Európa v škole poriadne preverili naše kreatívne myslenie aj tento rok. O to viac nás teší, že sa mnohí žiaci gymnázia umiestnili na krásnych miestach. Gabriela Danková zo IV.A, ktorá sa v krajskom kole umiestnila na treťom mieste, dokázala vyradiť konkurentov z ostatných krajov a stala sa jednou zo štvorice výhercov v celoslovenskom kole. ..... viac

02.04.2014 V stredu 02. apríla sa záujemci o IKT (študenti sexty a septimy) zúčastnili exkurzie do IT firmy NESS v Košiciach. Po prehliadke priestorov a stretnutiach s jednotlivými pracovnými skupinami sa konalo ďalšie zo sérií školení, ktoré zvyknú študenti obvykle absolvovať v priestoroch našej školy. ..... viac

01.04.2014 Dňa 1.4.2014 sa na našej škole uskutočnila zábavno- vedomostná súťaž HROCH, na ktorú sa prihlásilo 80 detí z okolitých základných škôl, ktoré spestrili deň na našej škole. Súťažilo sa v dvoch predmetoch: slovenskom jazyku a literatúre a matematike, v dvoch kategóriách: 7. a 8. ročníku. ..... viac

marec 2014

28.03.2014 Dňa 28. marca 2014 sa žiaci tercie zúčastnili na matematickej akcii v spolupráci s knižnicou pod názvom: Matematický tunel, pod vedením pani profesorky Bačovej. ..... viac

28.03.2014 Dňa 28.marca 2014 naši študenti VII.OA a VIII.OA sa zúčastnili na poučnej prezentácii o nelegálnych skládkach odpadu a prednášky o Slovenskom krase. ..... viac

24.03.2014 Dňa 24. marca 2014 sa uskutočnila na našej škole najväčšia medzinárodná súťaž KLOKAN, ktorá má už dlhšiu tradíciu. Aj teraz sa do nej zapojili žiaci rôznych ročníkov. ..... viac

február 2014

20.02.2014 Výsledky v predmetových olympiádach: 13.12.2013 Martina Janičková zo IV.OA vyhrala 1.miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a svoju dobrú formu potvrdila aj 5. miestom v silnej konkurencii v krajskom kole. Zahanbiť sa nenechali ani angličtinári, kde 2.miesto obsadila Ruth Borovská zo IV.OA a v svojej kategórii bronzovú medailu si odniesol Norbert Pelegrin z II.OA. 2. miestom v Olympiáde v nemeckom jazyku Viktória Schürgerová zo IV.OA potvrdila, že sme výborní aj v iných cudzích jazykoch. A naposledy, a však nie poslednýkrát, nás potešil Adam Lukács z III.OA, keď s prehľadom a veľkým náskokom pred súpermi, získal 1.miesto v geografickej olympiáde. ..... viac

07.02.2014 V dňoch 2.-7. februára 2014 sa žiaci tercie a vybraní študenti ostatných ročníkov zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Lomnici. Vedúcim výcviku bol Mgr.Ján Dringuš. ..... viac

január 2014

28.01.2014 Dňa 28. januára 2014 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia ABBA. Skupinu ABBA sa známymi pesničkami snažili pripomenúť muzikáloví herci, ktorí nám prišli zahrať a zaspievať priamo do Moldavy. ..... viac

december 2013

16.12.2013 Dňa 16.12.2013 sa v priestoroch našej školy otvorila Vianočná burza, ktorá sa konala do piatku 20.12.2013. Ide o každoročnú tradíciu našej školy. Predávali sa na nej predmety ručne vyrobené aj našimi študentmi. ..... viac

11.12.2013 Dňa 11. 12. 2013 sa uskutočnilo školské kolo 35. ročníka Pytagoriády žiakov. Z II. OA sa do tejto súťaže zapojilo 10 žiakov a z III. OA triedy 8 žiakov. Najrýchlejší čas riešenia mal F. Sciranka (17 minút čistého času﴿ a získal 22 bodov. ..... viac

06.12.2013 Tak ako každý školský rok, tak aj tento sa na našej škole 6. decembra, teda na svätého Mikuláša, študenti VII.OA nahodili do kostýmov anjelov a čertov a spolu s Mikulášom navštívili triedy mladších spolužiakov i maturantov. Oboznámili žiakov s tým, kto to vlastne svätý Mikuláš bol, a potom im dali možnosť preukázať svoj talent. Niektorí žiaci, ba dokonca aj profesori Mikulášovi zaspievali a každý potom dostal malú sladkú odmenu. ..... viac

02.12.2013 Dňa 2. decembra 2013 sa na našej škole uskutočnilo pečenie tzv. ondrejovského cukru. Žiaci našej školy, ktorí pochádzajú z Poproča sa s ochotou zúčastnili na príprave a po dlhom postávaní pri sporáku sa pochválili svojim spolužiakom a profesorom týmto sladkým a chutným výtvorom. ..... viac

02.12.2013 Každý rok si na našej škole pripomíname 1. december ako Deň boja proti AIDS. Aktivity boli tohto roku zamerané na človeka ako na ľudskú bytosť, ktorá je krehká a ľahko zraniteľná. Neodmysliteľnou súčasťou aktivít je tvorba pohľadníc s témou kampane. Kampaň vyvrcholila rozhlasovou reláciou, ktorú pripravili žiaci VIII.OA. ..... viac

november 2013

28.11.2013 Každý rok sa pravidelne o takomto čase otvára brána našej školy pre nové tváre. Počas troch dní (26.-28. 11.2013) mali záujemcovia možnosť vidieť našu školu očami študentov. ..... viac

26.11.2013 Dňa 26. novembra sme sa po tretíkrát zišli v Inkubátore – podnikateľskom centre na zaujímavom podujatí s názvom Cantus versus. Je to oslava poézie, hudby a výtvarného umenia. Tento rok sme sa zapojili do výtvarnej časti projektu, a to s netradičným výtvarným stvárnením – objektom autorskej knihy. Knihu zrealizovali na hodinách výtvarnej výchovy žiaci II.OA. ..... viac

25.11.2013 Vo štvrtok 25. novembra sa študenti VII.OA, VIII.OA, III.A a IV.A vybrali na akciu s názvom Ekotopfilm, ktorá sa odohrávala v kine obchodného centra Galéria v Košiciach. ..... viac

21.11.2013 Dňa 21. novembra 2013 sa Natália Gašparová, Roland Hančin, Ráchel Borovská a Patrícia Balintová zúčastnili súťažnej výstavy SALÓN 2013 v obci Čečejovce. Výstavu organizovalo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria. Ocenená bola v kategórii A Ráchel Borovská, ktorá získala ocenenie a diplom za svoju tvorbu s názvom Introvert. ..... viac

19.11.2013 V rámci dňa študentstva 19. 11. 2013 si maturanti vyskúšali vyučovanie mladších žiakov a pod dohľadom profesorov im odovzdali nové vedomosti z určitých predmetov. Po troch vyučovacích hodinách sa všetci študenti podľa svojho záujmu zúčastnili na rôznych aktivitách (športové hry, tvorivé dielne, moderné spoločenské hry, biologické súťaže, fashion kútik,..), ktoré pre nich pripravili profesori. ..... viac

18.11.2013 Naša škola sa po druhýkrát zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili všetci žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia a študenti z vyšších ročníkov, ktorí mali záujem. Súťažili v štyroch kategóriách: Senior (A. Šmelko, A. Szegedi, G. Harajda, N. Doboš), Junior (S. Migas), Kadet (R. Balog, B. Belák, F. Sciranka, D. Németh)a Benjamín (N. Pelegrin, Š. Turčík). ..... viac

15.11.2013 Dňa 15.11.2013 sa na našom gymnáziu Štefana Moysesa uskutočnila takzvaná Gymkovica. Žiaci z celej našej školy boli pozvaní a tí, ktorí prišli s maskou mali väčšiu šancu vyhrať skvelé ceny z tomboly. ..... viac

14.11.2013 Dňa 14. novembra 2013 žiaci II.OA a III.OA navštívili Steel Park v Košiciach. V tejto kreatívnej fabrike videli mnoho exponátov z oblasti hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva. ..... viac

14.11.2013 Každý rok o takomto čase navštevujeme výchovný koncert, tentoraz to bolo s cieľom zistiť, ako veľmi nás ovláda naše svedomie. Pomohla nám v tom kapela s hlavným spevákom Robom Šimkom. Prostredníctvom vtipov a zábavných príbehov nám vysvetlili, ako by sme sa mali správať k svojim rovesníkom a priateľom v škole. ..... viac

12.11.2013 V utorok 12. 11. 2013 navštívili žiaci tretích a štvrtých ročníkov, ktorí v škole navštevujú semináre z biológie zábavno-poučný park Steel park. Po skončení prehliadky sa presunuli do botanickej záhrady, kde im boli doktorantami fakulty biológie prezentované tri prednášky. ..... viac

06.11.2013 Dňa 6. 11. 2013 sa študenti z III.A, IV.A, VII.OA a VIII.OA zúčastnili filmového predstavenia Bedári, kde si okrem kultúrneho zážitku zo svetoznámeho muzikálu precvičili angličtinu. ..... viac

október 2013

30.10.2013 Dňa 30.10.2013 sa vrámci krúžku Podnikanie v cestovnom ruchu uskutočnila návšteva Kraľovskej aleje v Čečejovciach, uprostred ktorej sa nachádza kultúrna pamiatka- ranogotický kostol. ..... viac

29.10.2013 Pre milovníkov histórie a obdivovateľov krásnej oravskej prírody sme v dňoch 28. - 29. 10. 2013 zorganizovali exkurziu na Oravský hrad. ..... viac

21.10.2013 Po druhýkrát sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Do projektu sa zapojili žiaci z tried VI.OA (sexta), II.A, III.A a IV.A. Spolu sme vyrobili cca 50 záložiek. Partnerskej škole sme zaslali 33 najzaujímavejších záložiek. Práce pre partnerskú školu žiaci vytvárali na hodinách umenie a kultúra a slovenského jazyka a literatúry pod vedením Mgr. F. Fehérovej a PaedDr. S. Ballaschovej. ..... viac

17.10.2013 Dňa 17. 10. 2013 sa žiaci Gymnázia Štefana Moysesa, zúčastnili udalosti organizovanej mestom, Dňa slovenskej kultúry. Martina Janičková, Miriam Palková, Ruth Borovská, Patrik Jakči, Natália Gašparová a Nikoleta Mateszová, pod vedením pani profesorky Fehérovej a pána profesora Müllera predviedli časť slovenského muzikálu Štúrovci – koncert zrušený. ..... viac

11.10.2013 V dňoch 10. a 11. októbra sa žiaci II.OA, III.OA, IV.OA a VI.OA a II.A zúčastnili účelového cvičenia. ..... viac

09.10.2013 Dňa 09. 10. 2013 sa konala na našej škole už tradičná Atletická olympiáda, v ktorej si merali sily študenti v rôznych disciplínach(beh, hod kriketkou, vrh guľou, štafeta, skok do diaľky, skok do výšky, beh na 2500m,...) ..... viac

september 2013

27.09.2013 V dňoch 27. a 28. 9. 2013 sa vybraní výtvarne nadaní študenti pod vedením p.prof. Fehérovej zúčastnili krajinárskeho plenéru s mottom „Tvorím, teda SOM." Vidieť neviditeľné. ..... viac

27.09.2013 Dňa 27.9.2013 sa v priestoroch obchodného centra Atrium Optima zúčastnili žiaci III.A, II.A, VI.OA celodennej akcii pod názvom „Noc výskumníkov“. Exkurzia bola určená nielen žiakom základných a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti. Súčasťou akcie boli najmodernejšie vynálezy, napríklad: rôzne mechanické roboty, ktoré dokázali zaujímavé kúsky. ..... viac

02.09.2013 Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutočnilo dňa 2.septembra 2013 v priestoroch našej školy. ..... viac

jún 2013

28.06.2013 Slávnostné ukončenie školského roku sa uskutočnilo dňa 28.6.2013 v telocvični školy, kde boli ocenení najlepší študenti. ..... viac

07.06.2013 Dňa 7.6.2013 sa žiaci II.OA a VII.OA zúčastnili konferencie, ktorú zvolali žiaci III.OA. Konferencia s názvom "Help Our Earth" sa týkala našej planéty Zem, kde sa účastníci oboznámili so stavom našej planéty (príspevky o globálnom otepľovaní, skleníkovom efekte, kyslých dažďoch a o náraste objemu odpadov a ich odstraňovaní) a to v rôznych jazykoch. ..... viac

máj 2013

30.05.2013 Tento školský rok sa žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia zapojili do projektu Spoznajme slávnych, ktorý bol podporený Nadáciou Orange v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2012/2013. Pomyselnou bodkou za niekoľkomesačným projektom bolo záverečné prezentovanie ich prác - prezentácií a posterov o známych vedcoch, vynálezcoch a objaviteľoch. ..... viac

22.05.2013 V čase maturitných skúšok, 20.mája a 22. mája 2013, sa študenti III.A a VII.OA v rámci humanitného vzdelávania zúčastnili exkurzií v Košiciach. Dňa 22. 5. 2013 sa žiaci III.A zúčastnili exkurzie na Krajskom súde v Košiciach a neskôr na výstave VAGÓN nadácie Pochodu živých. Druhá skupina študentov vzhliadla najzaujímavejšie pamätné tabule a historické miesta starobylého centra mesta Košíc. ..... viac

10.05.2013 Dňa 10. mája 2013 nadišiel čas rozlúčky s našimi maturantmi, lúčili so svojimi spolužiakmi, s triednymi profesorkami, s mladšími žiakmi školy, s celým profesorským zborom. Po akademickom týždni ich čakajú maturitné skúšky. ..... viac

09.05.2013 Ďalšia zo série prednášok, týkajúca sa finančnej gramotnosti bola určená pre študentov vyšších ročníkov. Prednášku viedol náš bývalý študent G. Gedeon a týkala sa financií. ..... viac

05.05.2013 Naši študenti sa svojimi výtvarnými, literárnymi i multimediálnymi prácami zapojili do 60. ročníka Európy v škole. Výsledky: Okresné kolo 12 – 15 rokov - Simona Mértenová, Krajské kolo 16 – 19 rokov - Literárna časť: 2. miesto: Richard Heczei, Výtvarná časť: 1.miesto: Natália Kuzmová, čestné uznanie – Alexandra Fedáková, Gabriela Danková, Multimediálna časť: 1. miesto: Patrik Jakči, 2.miesto: kolektív III.A, Celoslovenské kolo: Patrik Jakči. ..... viac

apríl 2013

30.04.2013 Dňa 30. 4. 2013 sa žiaci VII.OA a III.A triedy navštevujúci spoločensko-vedný seminár zúčastnili na zaujímavej prezentácii pána G. Csáji, zamestnanca pobočky VUB v Moldave nad Bodvou. Prezentácia sa týkala bankového sústavy SR a konkrétnych bankový produktov VÚB. ..... viac

11.04.2013 V CVČ Domino v Košiciach sa v dňoch 9. a 11. apríla uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. Naše gymnázium reprezentovala Martina Janičková (III.OA) v III. kategórii v poézii (2.miesto),Richard Pastirčák (II.OA) získal 3.miesto v II. kategórii v poézii. V próze nás reprezentovali Michal Szabó (III.OA) a Simona Herichová (I.OA). ..... viac

marec 2013

29.03.2013 Po školskom kole Hviezdoslavovho Kubína postúpili do okresného kola v Košiciach Richard Pastirčák, žiak II.OA triedy, kde získal 3. miesto a Martina Janičková, žiačka III.OA triedy sa umiestnila na 2. mieste v okresnom kole HK. ..... viac

27.03.2013 Pri príležitosti Dňa učiteľov, v rámci ocenenia pedagogických zamestnancov KSK bola navrhnutá za náš pedagogický zbor Mgr. Františka Fehérová. Slávnostné oceňovanie bolo v Mestskom kultúrnom centre - Reduta v Spišskej Novej Vsi. ..... viac

25.03.2013 Dňa 25. marca 2013 sa do medzinárodnej súťaže KLOKAN zapojilo 16 žiakov z tried II.OA, III.OA a VII.OA. Súťažilo sa v kategóriách Benjamín VII (6 žiakov), Benjamín VIII (7 žiakov) a Junior G34 (3 žiaci). ..... viac

22.03.2013 V dňoch 20. – 22. marca sa žiačka VIII.OA Juliána Verešová zúčastnila Celoslovenského kola Olympiády ľudských práv v Liptovskom Jáne za účasti 64 žiakov z ôsmich krajov. Získala pekné 11. miesto, ku ktorému jej blahoželáme. ..... viac

18.03.2013 Dňa 18.3.2013 sa v našej škole uskutočnila vedomostná súťaž Hroch pre piatakov a šiestakov základných škôl. Súťažiaci si zmerali sily a vedomosti v oblasti slovenského jazyka a matematiky. ..... viac

február 2013

25.02.2013 V termíne od 25. 2. 2013 do 1. 3. 2013 sa žiaci tercie, sexty, kvinty a prváci zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Lyžiarsky výcvik žiakov a študentov Gymnázia Š. Moysesa z Moldavy nad Bodvou sa realizoval v lyžiarskom stredisku Telgárt. ..... viac

14.02.2013 Vernisáž výstavy mladých nádejných umelcov z Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou – GENIUS LOCI – Duch miesta – sa konala v malej sále jasovského kultúrneho domu na Deň sv. Valentína, a bola venovaná „láske k umeniu“. Výstava je vlastne zavŕšením všetkých Plenérov, ktoré za posledné roky organizuje Mgr. Františka Fehérová, výstava potrvá do konca marca 2013.

..... viac

13.02.2013 Dňa 13. februára 2013 sa všetci žiaci školy zúčastnili na divadelnom predstavení Pokrvní bratia v DJZ v Prešove. ..... viac

02.02.2013 Dňa 2.2.2013 Rada rodičov pri Gymnáziu Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou zorganizovala už tradičný ples pre rodičov a priateľov školy. V mene organizátorov všetkých prítomných privítala Mgr. D. Petriková, bývalá absolventka Gymnázia Š. Moysesa a ples slávnostne otvorila riaditeľka školy RNDr. Z. Borovská. Dobrá nálada mnohým vydržala do skorých ranných hodín aj vďaka hudobnej skupine TIPTOP. ..... viac

január 2013

december 2012

17.12.2012 Dňa 17. decembra 2012 sa na našej škole uskutočnila Vianočná akadémia, oficiálny program sa začal o 17:00 hod., ale rodičia a priatelia školy si mohli už hodinu vopred na vianočnej burze zakúpiť žiakmi vyrobené rôzne vianočné drobnosti. ..... viac

06.12.2012 Dňa 06.12.2012 sa študenti 4.A triedy rozbehli do zamrznutých ulíc Moldavy, aby pomohli deťom z detských domovov verejnou finančnou zbierkou. Podarilo sa im vyzbierať 156,20€. Všetkým účastníkom a prispievateľom ďakujeme. ..... viac

06.12.2012 Na sviatok sv. Mikuláša (6. Decembra) žiaci VII.OA pripravili pre svojich spolužiakov z celej školy krátky program, spojený s rozdávaním sladkostí. ..... viac

05.12.2012 Dňa 05.12.2012 sa uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT Geniality show. Výsledky celoslovenskej súťaže našich žiakov: 4.miesto v SR: Adrián Szegedi, VI.OA; 15.miesto v SR: Marek Čižmár, IV.A; 113.miesto v SR: Vanesa Vargová, I.OA; 113.miesto v SR: Samuel Migas, V.OA; 114.miesto v SR: Nadia Al Aliová, VIII.OA; 142.miesto v SR: František Revický, VIII.OA. ..... viac

05.12.2012 Tento rok sa žiaci našej školy - Martina Janičková (III.OA), Richard Pastirčák (II.OA) a Vanessa Vargová (I.OA) - zúčastnili súťaže Shakespeare’s Memorial. Do celoslovenského kola postúpila M. Janičková, ktorá vyhrala 1. miesto vo svojej kategórii. Celoslovenské kolo sa konalo 5.12.2012 v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo 75 súťažiacich. ..... viac

03.12.2012 V pondelok 3. decembra 2012 sme si pripomenuli Deň boja za AIDS. V tento deň vyvrcholili aktivity tejto kampane na našej škole pripínaním červených stužiek – symbolu tejto kampane. Študenti spoločenskovedného seminára si pripravili prezentácie k téme AIDS, ktoré so zaujímavými aktivitami prezentovali vo všetkých triedach v čase triednických hodín. ..... viac

november 2012

23.11.2012 Dňa 23. 11. 2012 sa študent IV.A Michal Soroka zúčastnil celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej prózy Timravina studnička v Lučenci. ..... viac

21.11.2012 Dňa 19. a 21. 11. 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 5. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo celkovo 25 študentov rozdelených do troch kategórií (A, B, C). Víťazmi školského kola sa stali Marek Čižmár (4.A), Adrián Szegedi (VI.OA) a Martina Janičková (III.OA). Víťazom a všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme! Marekovi a Adriánovi budeme držať palce vo februárovom krajskom kole, Martinke už o týždeň v okresnom kole. ..... viac

16.11.2012 Pri príležitosti osláv Dňa študentstva škola pripravila talkshow s názvom Gymnázium Š. Moysesa – brána do sveta. Počas netradičného dopoludnia sa študenti školy a deviataci okolitých ZŠ stretli s mladšími i staršími absolventmi nášho gymnázia na pútavej besede. ..... viac

15.11.2012 Tento školský rok sa naša škola po prvýkrát vo svojej histórii zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili všetci žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia. Súťažili v dvoch kategóriách: Kadeti - žiaci tercie (v stredu 14.11.2012), a Benjamíni - žiaci sekundy a primáni (vo štvrtok 15.11.2012). Na našej škole boli takéto výsledky: 1. miesto: Ronald Balog (tercia) 100. percentil; 2. miesto: Pavol Szepsi (tercia) 89. percentil; 3. miesto: Simoneta Merténová (tercia) 87. percentil; 3. miesto: Matej Šmelko (tercia) 87. percentil. Benjamíni: 1. miesto: Sebastián Jenis (sekunda) 97. percentil; 1. miesto: František Sciranka (sekunda) 97. percentil; 2. miesto: Boris Belák (sekunda) 96. percentil; 2. miesto: Denis Németh (sekunda) 96. percentil; 3. miesto: Vanessa Kováčová (sekunda) 94. percentil. ..... viac

14.11.2012 Dňa 14.11.2012 sa naši študenti zúčastnili akcie organizovanej mestom pod názvom Deň slovenskej kultúry. Študenti ukázali svoje zručnosti v speve a prednese poézie. Príprava bola náročná, ale výsledok stál za to. Okrem gymnazistov svoje nadanie ukázali aj okolité základné školy. ..... viac

08.11.2012 Vo štvrtok 8. novembra 2012 sme sa my študenti Gymnázia Štefana Moysesa zúčastnili divadelného predstavenia Zelené jelene. Rozprávka Ľubomíra Feldeka ožila v divadelnej podobe. ..... viac

október 2012

31.10.2012 Cieľom projektu bolo oživiť záujem detí o knihy a podporiť v nich pravidelné čítanie. Podstatou projektu bola výroba záložiek do knihy a ich výmena s inou partnerskou školou. Mám bolo pridelené Gymnázium z Liptovského Hrádku. Práce pre partnerskú školu žiaci vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry a biológie pod vedením Mgr. J. Kötelešovej, Mgr. Fehérovej a Mgr. Bystrej. Do projektu sa zapojili žiaci z I.OA (prímy), II.OA (sekundy), III.OA (tercie) a starší študenti I.A, II.A triedy. ..... viac

25.10.2012 Vo Hvezdárni v Medzeve sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v prednese prózy Timravina studnička. Našu školu reprezentovali dvaja Mišovia – Michal Soroka z IV.A a Michal Szabó z III.OA. Mišo Szabó obsadil vynikajúce 2. miesto a Mišo Soroka sa po vtipnom prednese svojej prózy postavil priamo na najvyšší stupienok a tým si zabezpečil postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Lučenci. ..... viac

25.10.2012 Živý koncert Vydušné zámky sprevádzaný podnetnou videoprojekciou, vtipným a pútavým hovoreným slovom speváka skupiny AYA (Borisa Letricha) ponúkol žiakom a učiteľom našej školy zážitok a donútil k zamysleniu - išlo o výchovný koncert s protidrogovou tematikou. ..... viac

22.10.2012 Dňa 22. októbra je Medzinárodným dňom školských knižníc a naši primáni a sekundáni si ten sviatok pripomenuli. Ako ináč, keď nie v knižnici a s knihou v ruke? V malom teste zodpovedali na otázky z prečítaného textu, ale riešili aj iné úlohy, ktoré si vyžadovali vedomosti, šikovnosť, ale hlavne dobrú orientáciu v knižničných priestoroch. ..... viac

18.10.2012 Dňa 18. októbra 2012 sa konala na našej škole imatrikulácia prvákov a primánov. ..... viac

18.10.2012 Dňa 18.10. 2012 sa v našej škole Gymnázia Štefana Moysesa uskutočnil Deň otvorených dverí, kde sme s úsmevom vítali rodičov aj žiakov zo základných škôl nášho okolia. ..... viac

12.10.2012 Po postupe z regionálneho kola vedomostnej súťaže o olympizme pre SŠ, sa náš „olympijský výber“ v zložení Marek Čižmár (IV.A), Erik Hutkay a Adam Kovács (obaja II.A) zúčastnil na celoslovenskom finále o olympizme. Síce sa im nepodarilo dosiahnuť na medaily, ale napriek tomu ani nesklamali. ..... viac

08.10.2012 Národná banka Slovenska zorganizovala dňa 08. 10. 2012 workshop pre učiteľov SŠ. Odborný seminár bol zameraný na prípravu 2. ročníka súťaže pre študentov SŠ – Generácia Euro. Súčasťou programu boli odborné prednášky predstaviteľov NBS (v budove NBS), ktoré mali za úlohu rozšíriť teoreticky rozhľad samotných učiteľov v danej zložitej ekonomickej problematike a taktiež upresniť isté organizačno – technické záležitosti priebehu súťaže. ..... viac

september 2012

28.09.2012 V piatok 28. septembra 2012 sa výber žiakov školy pod vedením p.prof. Fehérovej zúčastnil výtvarno-umeleckej akcie s názvom Plenér "Génius Loci" - v Drienovci. ..... viac

17.09.2012 Piati žiaci 3.ročníka sa zapojili do Európskeho týždňa mobility, ktorý trval od 17.9. do 28.9. 2012. V spolupráci s Centrom voľného času Cvrček a s pani profesorkou Fehérovou sa podujali na maľovanie dvoch prechodov pre chodcov. ..... viac

03.09.2012 Dňa 3. septembra 2012 sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné otvorenie nového školského roka. Riaditeľka školy RNDr. Zuzana Borovská všetkých srdečne privítala a povzbudila do práce, ktorá učiteľov a žiakov čaká v nasledujúcom šk. roku. ..... viac

jún 2012

04.06.2012 Tohto roku sa uskutočnil v dňoch 4. až 8. júna plavecký výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci tried I.OA a II.OA. O bohatý program sa im postarali učitelia Mgr. J. Kotelešová, Mgr. F.Fehérová, Mgr. E. Spišáková Timková, Mgr. M. Kaleta. Konal sa v Drienici. ..... viac

01.06.2012 Dňa 1. 6. 2012 sa v obci Plevník-Drienové, okres Považská Bystrica, konalo vyhodnotenie desiateho ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „O cenu Dominika Tatarku“. Naša študentka z II.A - Natália Kuzmová sa sa zúčastnila vyhodnotenia, ako víťazka 3. miesta v druhej kategórii, ktorú tvorili študenti stredných i vysokých škôl a dospelí občania. ..... viac

máj 2012

24.05.2012 Dňa 24. 5. 2012 tému Banková sústava SR prišla prezentovať riaditeľka pobočky VUB, a.s. v Moldave nad Bodvou Ing. Mária Štovčíková. Študentom III.A a VII.OA (septimy) predstavila NBS, jej postavenie a funkcie v SR, bankové produkty VUB, výhody a nevýhody bezhotovostného platobného styku. ..... viac

16.05.2012 Pri príležitosti blížiacej sa letnej olympiády v Londýne 2012 sa 16. mája 2012 na Športovom gymnáziu v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže o olympizme pre SŠ. Náš „olympijský výber“ reprezentovali Marek Čižmár /III.A/, Erik Hutkay a Adam Kovács /obaja I.A/. Získali olympijské zlaté medaily. Našim olympijským víťazom gratulujeme. ..... viac

11.05.2012 Rozlúčka s maturantmi IV.A a VIII.OA triedy sa konala 11. 5. 2012. Zúčastnili sa jej všetci študenti školy, vedenie a pedagogický zbor. Na svoje odrastené ratolesti sa pyšne a so slzou v oku prišli pozrieť aj ich rodičia a rodinní príbuzní a v neposlednom rade nemôžem zabudnúť ani na našich už bývalých študentov. ..... viac

04.05.2012 Dňa 27. 4. 2012 žiaci IV.OA, navštívili Základnú školu v Poproči, kde formou prezentácie oboznámili žiakov 6., 7. a 8. ročníka s výsledkom svojich poznávacích aktivít, ktoré absolvovali priamo v lesnom teréne. Potom nasledovalo sadenie stromčekov. Dňa 4. mája 2012 nám pán lesník prichystal niekoľko hier, napríklad drevenú skladačku. Predviedli sme si, ako príroda funguje a dozvedeli sme sa, akú reťazovú reakciu spustí, ak vypadne jedna časť lesa. ..... viac

apríl 2012

20.04.2012 Žiaci septimy pod dohľadom Mgr.Bystrej sa z príležitosti Dňa Zeme (22.4.2012) na chvíľu zahrali na celosvetovo uznávaných vedcov z najprestížnejších univerzít či novinárov bulvárnych časopisov a pre svojich mladších spolužiakov si pripravili zaujímavé prednášky na tému Naša krehká Zem. Po skončení prednášok sa zastavili v „tvorivej dielni", kde vyrábali z odpadových materiálov nové predmety, ale taktiež diskutovali o ochrane našej planéty. ..... viac

18.04.2012 V apríli sme zorganizovali pre študentov III.A a VII.OA triedy sériu zaujímavých prednášok. Na tému Človek na trhu práce prišla žiakom sprostredkovať aktuálne informácie a fakty pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Moldave nad Bodvou pani Tóthová. ..... viac

15.04.2012 Žiaci VII.OA, III.A sa zúčastnili prednášky na tému Ekonómia, organizovanou Hayekovou nadáciou na našom gymnáziu. ..... viac

13.04.2012 Dňa 13. 4. 2012 sa v obchodnom centre Optima v Košiciach konala celoslovenská súťaž „Vitajte v našom regióne“, ktorú organizovala spoločnosť Junior Achievement Slovensko. Na tejto súťaži sa predstavilo 47 tímov z celého Slovenska, ktoré sa snažili priblížiť to najkrajšie zo svojho regiónu. Náš súťažný tím tvorili žiaci z III.A triedy (Michal Soroka, Ľubomíra Somodiová, Jana Faragóová ) a z VII.OA (Karin Sedláková, Martina Benková). Ocenenie sme síce nezískali, ale bola to pre nás užitočná skúsenosť do života. ..... viac

12.04.2012 Dňa 11. 4. a 12. 4. 2012 sa naši študenti Karin Sedláková zo VII.OA a Michal Soroka z III.A zúčastnili regionálneho kola súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín v Košiciach. Na našu veľkú radosť k nim zaradili aj Michala Soroku, ktorý získal 2. miesto a postúpil tak do krajského kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo 10. 5. 2012 v Michalovciach. ..... viac

10.04.2012 Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Európa v škole. V okresnom kole v kategórii 13 - 15 rokov získala čestné uznanie Patrícia Hudáková V.OA , v krajskom kole a postup do celoslovenského kola v kategórii 16 – 19 rokov, získali Ráchel Borovská - II.A, Ľubomíra Somodiová –III.A, Jana Faragoóvá - III.A a čestné uznanie Dominika Sabová - IV.A. Študenti II.A v multimediálnej práci za kolektívnu prácu získali pekné druhé miesto (Patrícia Bálintová, Diana Vozárová, Monika Kababiková, Klaudia Jusková a Adrián Juríček). ..... viac

05.04.2012 Dňa 5. apríla 2012 sme sa zúčastnili záverečného stretnutia projektu „Od jari do jari s horármi“ na Lesnej správe v Košiciach. Úlohou našich študentov bolo odprezentovať lesníkom svoje poznatky z celoročného skúmania a učenia sa o prírode. ..... viac

01.04.2012 V dňoch 26. 3. 2012 až 1. 4. 2012 prebiehal 13. ročník celoslovenského podujatia "Týždeň slovenských knižníc". Toto podujatie organizuje Slovenská asociácia knižníc spolu so Spolkom slovenských knihovníkov. V rámci Týždňa slovenských knižníc navštívili našu školskú knižnicu žiaci Základnej školy v Mokranciach. V rámci tohto programu skladali žiaci puzzle a vymaľovávali obrázky s témou rozprávkových bytostí, ktoré sú vystavené na nástenke školskej knižnice. Školská knižnica na základe kritéria počtu vypožičaných kníh z knižnice na čítanie za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 vyhodnotila najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice, ktorou sa stala študentka 4.A triedy Aneta Vartášová. ..... viac

marec 2012

28.03.2012 Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28. 3. 2012 v Rožňave konalo slávnostné oceňovanie učiteľov Košického kraja. Medzi tridsiatkou ocenených učiteľov bola aj naša kolegyňa Mgr. Juliana Kötelešová. Ďakovný list predsedu KSK prevzala z rúk predsedu KSK Zdenka Trebuľu a symbolickú ružičku z rúk vedúceho odboru školstva Štefana Kandráča. ..... viac

27.03.2012 27.marca 2012 sa opäť aj tento rok konala súťaž z matematiky a slovenského jazyka, ktorú naši študenti pripravili pre žiakov okolitých škôl s názvom HROCH. ..... viac

23.03.2012 V dňoch od 21. 3. do 23. 3. 2012 sa J. Verešová z VII.OA zúčastnila Celoslovenského kola Olympiády ľudských práv v Liptovskom Jáne. Vo veľkom finále- prezentácia najlepších 12 súťažiacich pred hlavnou porotou získala pekné 3. miesto za prácu na tému Starší ľudia okolo mňa - čo mi dávajú a čo môžem dať ja im. ..... viac

20.03.2012 Dňa 20. 3. 2012 sa študenti našej školy zúčastnili bilingválneho predstavenia pod názvom Peter Black, predstavenie pre nás pripravili herci z Divadelného centra v Martine. ..... viac

16.03.2012 Dňa 16. 3. 2012 sa v Podhorí pri Žiline uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže Literárne Podhorie. Do súťaže, ktorej spoluorganizátorom je Žilinský samosprávny kraj, posielajú svoje práce autori z celého Slovenska a o to viac nás teší, že medzi ocenenými bola aj naša Natália Kuzmová (II.A), ktorá získala čestné uznanie. ..... viac

13.03.2012 Dňa 13. marca 2012 sa žiaci II.A a VI.OA zúčastnili každoročne organizovanej exkurzie do Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora, a neskôr navštívili prvé slovenské gymnázium v Revúcej. ..... viac

06.03.2012 Dňa 6. 3. 2012 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), v ktorom svoje odborné práce prezentovalo 6 študentov. Víťazkou školského kola SOČ sa stala Petronela Kubová (VII.OA) s prácou Racionálna výživa mladých ľudí. ..... viac

06.03.2012 Dňa 6. marca sme sa zúčastnili besedy, ktorá sa týkala tvorby ornamentov. Obsahom besedy neboli len jednotlivé umelecké diela Kostelničáka, ale taktiež aj priblíženie jeho života prostredníctvom knihy, ktorú napísala jeho manželka. ..... viac

február 2012

28.02.2012 Každoročne organizuje CVČ v Košiciach školenia zamerané na ľudské práva. Jednodňové tematické bloky boli venované študentom SŠ a realizované v mesiaci február 2012. Účastníkmi boli študenti tretích ročníkov (III.A, VII.OA). Postupne absolvovali školenia na tému: Úvod k ľudským práva, základné dokumenty; Detské práva; Rodová rovnosť; Diskriminácia, rasizmus a xenofóbia, predsudky a stereotypy. ..... viac

24.02.2012 Dňa 24. februára sme sa zúčastnili projektu CHAMELEÓN, ktorý organizovalo CVČ. Išlo o aktivitu pod názvom Živá knižnica, kde nám mladí ľudia predstavili svoje neľahké osudy, svoje životné príbehy, trápenia a skúsenosti. ..... viac

17.02.2012 Dňa 17.2.2012 vo večerných hodinách sa uskutočnil Malý Valentínsky ples, ktorý organizovali študenti Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou, členovia Smart clubu, ktorí absolvujú ďalšie vzdelávanie zamerané na tvorbu a prezentáciu projektov. ..... viac

17.02.2012 Dňa 17. februára 2012 sa v priestoroch CVČ CVrČek v Moldave nad Bodvou (. organizátor akcie: Matica slovenská v Moldave nad Bodvou)konalo Fašiangové stretnutie. Okrem mnohých podnetných vystúpení okolitých ľudových súborov, sa aj študenti III.A triedy GŠM aktívne zapojili do programu hudobno-dramatickým spracovaním fašiangových zvykov. ..... viac

13.02.2012 Dňa 13.februára 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín." Žiaci súťažili v troch kategóriách. ..... viac

07.02.2012 Krajské kolo OĽP sa konalo 7. 2. 2012, tento rok nás reprezentovala Juliána Verešová, študentka VII.OA triedy, ktorá získala krásne 3.miesto a postup do celoštátneho kola. Dňa 1. 2. 2012 sa Samuel Migas, žiak IV.OA zúčastnil Dejepisnej olympiády, obvodového kola C. kategórie. Žiak bol úspešný riešiteľ obvodného kola, obsadil 12. miesto. Dňa 2. 2. 2012 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom našu školu reprezentovali Patrícia Zuskáčová (II.A) a Viktória Szemanová (IV.A). Patrícia sa v ťažkej konkurencii umiestnila na peknom 5. mieste. Adam Lukács, žiak I.OA triedy, nás reprezentoval svojimi vedomosťami na olympiáde z geografie. V obvodnom kole bol úspešným riešiteľom a získal 6. miesto. Dňa 15. 2. 2012 sa konalo Krajské kolo Biologickej olympiády kat. A, ktor0ho sa zúčastnili P. Kaclíková (VII.OA) a H. Zsóková (III.A). Krajské kolo pozostávalo z 2 praktických úloh a teoretického testu. Patrícia sa umiestnila na veľmi peknom 10 mieste a Henrieta na 15 mieste. ..... viac

01.02.2012 Dňa 1. 2. 2012 sa Samuel Migas, žiak IV.OA zúčastnil 4. ročníka Dejepisnej olympiády, obvodového kola C. kategórie. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou CVČ Košice. Súťaž sa uskutočnila na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. Žiak bol úspešný riešiteľ obvodného kola, obsadil 12. miesto.

január 2012

28.01.2012 Rada rodičov pri Gymnáziu Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou dňa 28. januára 2012 zorganizovala Ples Gymnázia. ..... viac

13.01.2012 Aj tento rok sme sa dňa 13. 1. 2012 zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach na Fakulte umení. ..... viac

december 2011

22.12.2011 Dňa 22.12.2011 sa v našej telocvični uskutočnil vianočný volejbalový turnaj medzi 5 študentskými družstvami a jedným profesorským. Zvíťazil študentský tím Zajčo, ktorého členmi boli druháčky a jeden tretiak. ..... viac

21.12.2011 V týždni od 14.12. - 21.12.2011 sa na našej škole uskutočnila veľkolepá vianočná burza. Všetci žiaci gymnázia, malí i veľkí, spolu s triednymi profesorkami a profesormi pripravili množstvo výrobkov, ktoré potom prezentovali a zároveň predávali na našej burze. ..... viac

16.12.2011 Dňa 16. 12. 2012 sme navštívili divadelné predstavenie prešovského Divadla J. Záborského - Muzikál Quo vadis podľa literárnej predlohy poľského autora Henryka Sienkiewicza. ..... viac

14.12.2011 Aj tento rok sa na našej škole konal Deň otvorených dverí - dňa 14. decembra 2011. Všetci návštevníci si mohli pozrieť prezentáciu o škole, poprezerať si priestory školy a mohli zavítať do ktorejkoľvek triedy na vyučovaciu hodinu. ..... viac

13.12.2011 Dňa 13.12. 2011 si trieda I.OA zorganizovala čajovú besiedku, na ktorej sa žiaci okrem popíjania čaju a jedenia čajového pečiva venovali aj trénovaniu vzájomnej tolerancie pri počúvaní svojich rozprávaní o prečítaných knihách. ..... viac

08.12.2011 Dňa 8. 12. 2011 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili zbierky s názvom Úsmev ako dar. Celková suma vyzbieraných peňazí bola nad 300 eur. Dúfame, že tieto peniaze vyčaria deťom úsmev na tvári. ..... viac

08.12.2011 Dňa 8. 12. 2011 sa uskutočnila na našej škole vedomostná súťaž – geniality show - EXPERT. Súťažiaci si mohli overiť svoje vedomosti v témach: Anglický jazyk, Bity a bajty, Tajomstvá prírody, Dejiny a spoločnosť a Astronómia. ..... viac

08.12.2011 Dňa 8. 12. 2011 sa uskutočnilo školské kolo 33. ročníka Pytagoriády žiakov. Z I. OA sa do tejto súťaže zapojilo 7 žiakov a z  II. OA triedy 6 žiakov. Úspešnými riešiteľmi z I.OA sú: F. Sciranka 22 bodov, D. Gulya 17 bodov, S. Simková 17 bodov, B. Belák 11 bodov. Úspešnými riešiteľmi z II. OA sú: R. Balog 23 bodov, P. Szepsi 18 bodov. ..... viac

06.12.2011 V rámci projektu Kniha k ruke bola v mesiaci november vyhlásená výtvarná súťaž Naj ilustrácia pre všetkých žiakov moldavských škôl. Súťaž bude vyhodnotená dňa 12. 12. 2011 a naj práce budú vystavené v galérii Knižnice. ..... viac

06.12.2011 Je už zvykom, že každý rok 6. decembra prichádza všetky dobré deti potešiť sv. Mikuláš. Hlavným organizátorom akcie bola tento rok VII.OA (septima) Okrem sladkých potešení rozdával aj tajné lístočky. ..... viac

02.12.2011 V dňoch 28.11.-2.12.2011 sa na našej škole v rámci projektu Kniha k ruke konala výstava s názvom Naj kniha, na ktorej si gymnazisti mohli prezrieť knihy s rôznymi naj - najväčšiu, najmenšiu, najstaršiu, najhrubšiu, najkrajšiu vianočnú a pod. ..... viac

01.12.2011 Dňa 1. decembra 2011 študenti druhého ročníka pripínali všetkým žiakom a pracovníkom školy červené stužky. Sú symbolom Svetového dňa boja proti AIDS. V rámci tejto kampane sme si na našej škole vypočuli odbornú prednášku na tému HIV a AIDS. Starší spolužiaci si prezreli film Anjeli a dokument Červená stuha okolo môjho domu. Cvičenie jógy, ktoré môže byť jedným z prostriedkov dosiahnutia celkového zdravia človeka, si vyskúšali žiaci tretích ročníkov. ..... viac

november 2011

29.11.2011 V rámci projektu Od jari do jari s horármi ... prebehlo ďalšie "stretnutie", na tému Prečistky. ..... viac

24.11.2011 Dňa 24. novembra 2011 sme sa zúčastnili vernisáže, ktorá sa konala v Spoločenskom dome v Čečejovciach. Táto výstava bola súťažného charakteru. Organizovalo ju Kultúrne centrum Bodvy a Rudohoria Moldava nad Bodvou. Súťaže sa zúčastnili aj naše študentky Karin Sedláková (VII.OA) a Ráchel Borovská(II.A). Karin Sedláková získala cenu vo svojej kategórii. ..... viac

21.11.2011 V pondelok, dňa 21.11.2011 sa traja žiaci našej školy zúčastnili slávnostného ocenenia vybraných žiakov stredných škôl primátorom mesta Moldavy nad Bodvou – Ing. Istvánom Zachariašom. Táto slávnosť je tradíciu už niekoľko rokov a symbolickou spomienkov na 17.november 1989 – Deň boja za slobodu a demokraciu nazývaný tiež Deň študenstva. Ocenení za Gymnázium Š. Moysesa boli Miroslav Ujco (IV.OA), Patrícia Kaclíková (VII.OA), Karin Sedláková (VII.OA). ..... viac

18.11.2011 V rámci Projektu Kniha k ruke sa študenti VIII.OA pod vedením p.prof. Bačovej zúčastnili akcie s názvom „Čítanie pod perinou“. V neskorších hodinách si čítali strašidelné príbehy pri chvejúcom sa svetle sviečok. ..... viac

17.11.2011 Dňa 17.11. 2011 sa v Gymnáziu Š. Moysesa vďaka projektu Kniku k ruke organizovala akcia s názvom Mozgový jogging alebo Vševedkovia v akcii. Zúčastnili sa ho žiaci 6. a 7. ročníka ZŠ v Moldave nad Bodvou a nášho gymnázia. ..... viac

16.11.2011 Dňa 16. 11. 2011 o 13:00 hod., sa v našej škole uskutočnila imatrikulačná slávnosť. ..... viac

10.11.2011 Dňa 10. 11. 2011 sa v Gymnáziu Štefana Moysesa uskutočnila beseda so spisovateľom Petrom Glockom. Aktivita bola realizovaná v rámci projektu Kniha k ruke, ktorý vďaka Karpatskej nadácii umožňuje dopĺňať knižný fond školskej knižnice. ..... viac

10.11.2011 Dňa 10.11.2011 sme absolvovali exkurziu na prírodovedeckej fakulte UPJŠ a na Neurobiologickom ústave SAV v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili najmä budúci maturanti z biológie. ..... viac

07.11.2011 Od 7.11.2011 do 22.11.2011 bola zrealizovaná výstava pod názvom „Nebo sa dotklo zeme" umiestnená v Podnikateľskom inkubátore v Moldave nad Bodvou. Organizovalo ju Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria v spolupráci s Gymnáziom Š. Moysesa v Moldava nad Bodvou. Svoje výtvarné práce vystavujú: Mgr. F. Fehérová, Mgr. L. Varga a študenti Gymnázia. Hlavným motívom výstavy boli kostoly, keďže sú to miesta, kde sa obrazne nebo dotýka zeme. ..... viac

október 2011

28.10.2011 V týždni od 24. do 28.10.2011 sa na našej škole uskutočnila Výstava knižných noviniek, na ktorej si žiaci jednotlivých tried mohli počas hodín SJL prezrieť a prelistovať nové príspevky v našej knižnici. ..... viac

28.10.2011 Dňa 28. 10. 2011 sa výber žiakov Gymnázia Š. Moysesa zúčastnil osláv 65. výročia založenia MO MS v Moldave nad Bodvou. Pod dohľadom Mgr. Bystrej a Mgr. Fehérovej sa podieľali na kultúrnom programe. ..... viac

27.10.2011 V dňoch 24., 25. a 27. októbra 2011 sa na našej škole uskutočnila akcia Staré mamy čítajú. Ide o súčasť projektu Kniha k ruke, do ktorého je naša škola zapojená. ..... viac

26.10.2011 Dňa 26.10.2011 sa žiaci IV.A zapojili do projektu Kniha k ruke, kde si počas aktivity "Četovanie bez hraníc" precvičili svoje schopnosti komunikácie v anglickom jazyku cez Internet. ..... viac

25.10.2011 Dňa 25.10.2011 sme sa stali tvorcami projektu „Kniholandia“. S pani profesorkou F. Fehérovou a s vybranými žiakmi ostatných tried - IV.OA, V.OA, VI.OA, VII.OA, I.A, III.A - sme zo starých opotrebovaných kníh vyrobili taburetky, ktoré teraz s radosťou používajú naši spolužiaci alebo návštevníci knižnice. Zatiaľ pod vedením pani profesorky Kövesiovej sa žiaci II.OA a IV.OA snažili na počítačoch pomocou počítačovej grafiky navrhnúť, ako by sa dali knihy využiť na výrobu rôznych úžitkových predmetov. ..... viac

25.10.2011 Dňa 25. 10. 2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 4. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa zapojilo celkovo 20 študentov. Víťazkami školského kola sa stali Viktória Szemanová (IV.A) a Patrícia Zuskáčová (II.A). ..... viac

21.10.2011 Piatok, 21.10.2011 sa zástupcovia tried V.OA, VI.OA, VII.OA, I.A, II.A, III.A sa zúčastnili akcie pod názvom HRAVÁ TIESŇAVA, ktorú organizoval krúžok Podnikanie v cestovnom ruchu pod vedením pani prof. Bačovej a spoluorganizátorov a tvorcov vedomostnej súťaže, RNDr. Riečanovej, Mgr. Attresa a Mgr. Kaletu. ..... viac

14.10.2011 Dňa 14.10.2011 o 11.00hod. sa žiaci našej školy (okrem maturantov) zúčastnili na antidiskriminačno-motivačnom koncerte Terra magica fantastica, ktorý sa uskutočnil v priestoroch KD v Moldave nad Bodvou. ..... viac

12.10.2011 Dňa 12.októbra sme sa zúčastnili exkurzie v rámci projektu: Od jari do jari s horármi, pod názvom Pro Silva. ..... viac

09.10.2011 Vďaka projektu Kniha k ruke sa nám darí rozširovať knižný fond našej školskej knižnice. Dopĺňame ju nielen o nové tituly, ale aj o staršie knihy, ktoré už u nás doma na policiach nemajú miesto, prípadne už splnili svoju funkciu. ..... viac

07.10.2011 V rámci projektu Od jari do jari s horármi bola ťažba dreva. Skupina žiakov z IV.OA zapojená do projektu sa zúčastnila aktivít pod vedením lesníkov v Jasove dňa 7.10.2011. ..... viac

september 2011

30.09.2011 V rámci projektu Knižnica sme v spolupráci s Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria otvorili výstavu výtvarných prác žiakov a študentov ZUŠ v Moldave nad Bodvou a Gymnázia Š. Moysesa. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 30.9.2011 v Inkubátorovom dome v Moldave nad Bodvou. ..... viac

28.09.2011 Žiaci našej školy od vedením p. prof. Fehérovej sa zúčastnili plenera v Moldave nad Bodvou. Ich hlavným cieľom bolo znázorniť moldavský kostol podľa vlastnej fantázie a techniky. ..... viac

27.09.2011 Dňa 27.9.2011 sme slávnostne otvorili našu knižnicu. Nové priestory a nové knihy budú v budúcnosti slúžiť nielen našim žiakom, študentom a pedagógom, ale komukoľvek, kto si bude chcieť vo voľných chvíľach niečo pekné prečítať.Knižnicu slávnostne otvorila riaditeľka Gymnázia RNDr. Zuzana Borovská. ..... viac

23.09.2011 Školský rok 2011/2012 sme začali veľmi aktívne, realizáciou projektu Kniha v ruke. Projekt je zameraný na obnovu a doplnenie knižného fondu a sprístupnenie knižnice širokej verejnosti. V piatok, 23.septembra 2011 navštívil všetky ZŠ v našom najbližšom okolí náš "knihobus". ..... viac

20.09.2011 Dňa 20.9.2011 sme zdobili a vyrábali farebný chodník pre chodcov pri príležitosti "Európskeho týždňa mobility". Organizátorom tejto aktivity bolo Centrum voľného času Cvrček. Tejto aktivity sa zúčastnili žiaci VII.OA, I.A, II.A a III.A triedy. ..... viac

16.09.2011 Dňa 16. septembra 2011 si bola Mgr. F. Fehérová prevziať ceny do Banskej Štiavnice v súťaži zameranej na textilnú tvorbu, kde v kategórii úžitkové predmety získala 1. cenu a v kategórii dekoratívne predmety čestné uznanie. ..... viac

05.09.2011 Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutočnilo v pondelok 5. septembra 2011 o 8.30hod. v telocvični školy. ..... viac

jún 2011

23.06.2011 Žiaci III.OA sa zapojili do spoločného projektu s lesníkmi pod názvom Od jari do jari s horármi. Cieľom projektu je ukázať študentom kto a ako sa o prírodu stará a naučiť ich ako sa správať k prírode a v prírode, aby žiaci nadobudli bližšie informácie o práci horára i lesných robotníkov priamo v teréne. Oboznámia sa s tým, čo sa robí v lese (prírode) po celý jeden kalendárny rok, prečo sa stromy sadia, ako sa pestujú stromy, kto sa o nich stará, prečo sa ťažia stromy a kto túto činnosť povoľuje, koľko stromov sa ročne môže vyťažiť, ako sa strom meria, ako sa zužitkuje, starostlivosť horára o zver a pod. ..... viac

10.06.2011 Žiaci I.OA a III.OA sa záčastnili Školy v prírode v Drienici od 6.6.2011 do 10.6.2011. ..... viac

08.06.2011 Na slávnostnom odovzdávaní cien predmetových olympiád sa zúčastnili dve žiačky II.A triedy, ocenené boli v kategórii Európa v škole za umelecké práce. Obdržali diplomy a ceny. ..... viac

03.06.2011 Dňa 3.júna sme v areáli našej školy zorganizovali pre deti z dvoch materských škôl v meste oslavu Dňa detí. Na školskom dvore ich čakali stanovištia rôznych súťaží, maľovanie na tvár, hľadanie pokladu,... K dispozícii mali aj bufet, kde si deti zjedli muffinky a koláčiky, ktoré pre nich upiekli žiaci I.A a III.A. ..... viac

máj 2011

25.05.2011 Na našej škole sa v máji, počas maturitného týždňa, uskutočnil dobrovoľný vzdelávací kurz "Rozvoj osobnosti", zúčastnili sa ho žiaci I.A a II.A triedy. Absolventi kurzu získali osvedčenie akreditované MŠ SR s celoštátnou platnosťou. ..... viac

23.05.2011 Dňa 23.5.2011 sa v Košiciach v budove CVČ-RCM na Strojárskej ulici uskutočnilo školenie "Neboj sa komunikovať" pre členov ŽŠR (žiackych školských rád) organizované KR ŽŠR KK (Krajská rada žiackych školských rád Košického kraja). Po skončení školenia, sa zúčastnili na výstave s názvom "Psychiatria. Liek alebo hrozba?". ..... viac

17.05.2011 Dňa 17.mája sa VI.OA a III.OA zúčastnili exkurzie na Strednej odbornej škole hutníckej v Šaci a potom predstavenia v kine v Košiciach. ..... viac

12.05.2011 12. mája 2011 sa I.A zúčastnila súťaže Supertrieda v košickom CVČ Domino. Vyhrali cenu za pôvodný scenár a porota ich obdarovala niekoľkými povzbudzujúcimi slovami. ..... viac

11.05.2011 Pri príležitosti Dňa stromov sme zorganizovali už druhý rok na našej škole "sadenie stromčekov". Najskôr pán lesník oboznámil žiakov IV.OA a VI.OA so samotnými drevinami, odpovedal na ich otázky týkajúce sa lesov a potom pristúpili k sadeniu stromu "duglasky" ..... viac

05.05.2011 Triedy VI.OA a II.A sa zapojili sa do projektu s názvom Globálny etický program. ..... viac

04.05.2011 Na našej škole sa najprv uskutočnili triedne kolá, z ktorých do školského kola postúpilo len dvadsaťpäť najlepších recitátorov poézie alebo prózy. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do obvodného kola v Košiciach, ktorého sa tohto roku zúčastnili nasledovní žiaci: Poézia: Martina Janičková - I.OA, Nikoleta Matesová – IV.OA Próza: Michal Szabó- I.OA, Patrícia Hudáková – IV.OA. Martinka Janičková z I.OA získala 1 miesto v obvodnom kole. Tým mala zaručený postup do krajského kola HK, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.5.2011 v MsKS v Michalovciach. ..... viac

04.05.2011 Zúčastnili sa sa (Podnikanie v cestovnom ruchu) súťaže Spoznaj svoj región v Banskej Bystrici. Reprezentovali sme dedinu Jasov, pre jej kultúrno-historické a prírodné bohatstvo. Každý súťažný tím mal stánok označený číslom a názvom školy. Naším maskotom stánku, ktorý predstavoval jaskyňu, bola Natália Vargová, ktorá zobrazovala sv Michala, patróna Jasova. A najväčšiu úlohu mali Soňa Kőtelešová, Dominika Hoďová a Karin Sedláková, ktoré sa snažili prilákať návštevníkov. Aj napriek tomu, že sme súťaž skončili bez pódiového umiestnenia, odchádzali sme s pocitom z dobre vykonanej práce, s novými zážitkami a skúsenosťami. ..... viac

02.05.2011 Pri príležitosti hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku 2011 sme 2. mája 2011 na škole pre našich študentov pripravili kvíz o hokeji a floorbalový zápas medzi triedami. ..... viac

apríl 2011

27.04.2011 V mesiaci apríl, v dňoch od 15.04-27.04 sa v rámci našej školy uskutočnili ekologické a environmentálne aktivity (skupinová práca s aktivitami o najnaliehavejších problémoch s energiou, odpadmi, palivami, kúrením; prednášky pre roč. I.A, II.A, III.A a VI.OA, ktoré viedol p. Popovič z NP Slovenský kras, na tému Slovenský kras a jeho ochrana,I.OA sa zoznámili s prácou lesníkov prostredníctvom p. Sačka a p. Sopka- Lesy SR š.p a darovali škole veľmi peknú zbierku semien a DVD so zvukmi zvierat žijúcich v lese, na školskom dvore nám pribudlo dvadsať tují, na ktorých sadení sa podieľala každá trieda školy, hravé aktivity v telocvični, presádzanie kvetov ...) ..... viac

24.04.2011 V priebehu mesiaca apríl sme sa zúčastnili vzdelávania pod názvom KOMPAS. Zaoberali sme sa témami: Demokracia, občianstvo a sloboda, Rodová rovnosť, práva sexuálnych menšín a hemofóbia, O globalizácii, vojne a miery. ..... viac

22.04.2011 V rámci Dňa Zeme, ktorý sa oslavuje dňa 22. apríla, k nám zavítali dvaja milí jasovskí lesníci, ktorí mali pre nižšie ročníky pripravenú prednášku a aktivity v prírode. ..... viac

15.04.2011 Naša škola sa opäť zapojila do akcie, kedy sa skupinky študentov vydávajú do ulíc s pokladničkami a symbolickými kvietkami narcisov, za účelom pomoci získania finančných prostriedkov pre boj s touto chorobou. Teší nás, že aj my sme mali možnosť, stať sa na chvíľu dobrovoľníkmi a že sme mohli prispieť na konto kampane proti rakovine sumou 741,43 €. ..... viac

15.04.2011 V piatok 15.4.2011 sa študenti 1.OA a III.OA, v rámci aktivít organizovaných ku Dňu Zeme, zúčastnili na ekologických hrách. ..... viac

11.04.2011 V pondelok 11.4. 2011 do nášho Gymnázia v Moldave nad Bodvou zavítal poslanec NR SR a podpredseda KDH Pavol Abrhan. Študentov III.A a VII.OA oboznámil s fungovaním NR SR – ako najvyššieho zákonodarného a ústavného orgánu Slovenskej republiky. Predstavil im legislatívny proces schvaľovania zákonov, hovoril o povinnostiach a práci poslancov. ..... viac

06.04.2011 V stredu 6.4.2011 sa žiaci I.OA zúčastnili na výstave výtvarných prác v blízkom podnikateľskom centre. ..... viac

04.04.2011 Dňa 4. apríla 2011 sa konala pre študentov seminára z náuky o spoločnosti prednáška s pani Mgr. Tóthovou z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Moldave nad Bodvou. Rozprávala o situáciách, kedy môžu študenti požiadať Úrad práce o pomoc a o podmienkach, ktoré musia splniť nato, aby boli na úrade zaevidovaný. Nevynechala však ani práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákonníka práce. ..... viac

01.04.2011 Na hodninách hudobnej výchovy p. prof. Fehérová zorganizovala pre žiakov prvého ročníka osemročného gymnázia (prima) hudobnú súťaž s názvom (PrimaStar). ..... viac

01.04.2011 Prvý apríl ... žiaci sexty usporiadali svoju "pyžamovú party". ..... viac

marec 2011

25.03.2011 Dňa 25. marca 2011, v piatok, sa žiaci triedy IV.OA v rámci Týždňa boja proti rasizmu zúčastnili besedy s dvoma príslušníkmi policajného zboru v Moldave nad Bodvou. ..... viac

25.03.2011 V dňoch 23. – 25. 3. 2011 sa Viktor Varga, študent VIII.OA triedy zúčastnil celoslovenského kola XIII. ročníka Olympiády ľudských práv /OĽP/. Skončil na krásnom 5. mieste. ..... viac

25.03.2011 Dňa 25. marca 2011 žiaci I.OA v školskej telocvični usporiadali malú súťaž vo vybíjanej. Hra sa konala pod názvom „Dajme rasizmu červenú!" v rámci aktivít organizovaných v rámci Týždňa proti rasizmu. ..... viac

21.03.2011 Zapojili sme sa do celoslovenskej matematickej súťaže KLOKAN. ..... viac

16.03.2011 ..... viac

14.03.2011 V rámci projektu RECYKLOHRY sme sa zapojili do zberu drobných vyradených elektrospotrebičov, ktorých zber nám umožní získať body, za ktoré si môžeme v internetovom obchode vybrať atraktívnu cenu. Organizátorom projektu je spoločnosť ASEKOL.sk viac info na stránke www.recyklohry.sk.

12.03.2011 Dňa 12. marca 2011 sa v kultúrnom dome v Turni nad Bodvou konal Venčekový ples. ..... viac

11.03.2011 Patrícia Kaclíková žiačka VI.OA sa stala úspešnou riešiteľkou BIO- olympiády krajského kola kat. B.

10.03.2011 Dňa 10.3.2011 sa na našej škole uskutočnila súťaž HROCH pre žiakov 5.a 6. ročníka z Moldavy nad Bodvou a okolitých základných škôl a samozrejme aj z nášho Gymnázia. Súťažilo sa v slovenskom jazyku a v matematike. ..... viac

február 2011

18.02.2011 V dňoch od 13.02. – do 18.02.2011 sa konal lyžiarsky kurz žiakov Gymnázia Štefana Moysesa v Ždiari. Zúčastnili sa na ňom 50 žiaci z tried III.OA, V.OA a I.A. ..... viac

14.02.2011 Naša škola v tento sviatok zorganizovali malú Zamilovanú burzu, na ktorej si žiaci Gymnázia mohli kúpiť nejakú drobnosť pre niekoho, komu chceli vyjadriť svoje city alebo urobiť radosť. ..... viac

10.02.2011 Tento rok sa školské kolo Hviezdoslavovho Kubína realizovalo 10.02.2011. Nadväzovalo na jednotlivé triedne kolá, z ktorých postúpilo a školského kola sa zúčastnilo 25 študentov. ..... viac

04.02.2011 Nášmu študentovi 2. A triedy, Marekovi Čižmárovi, sa v tomto školskom roku podarilo uspieť v súťaži Expert geniality show - umiestnil sa na 1. mieste v súťažnej téme Planéta Zem vo vekovej kategórii G12 a v celkovom poradí vo svojej kategórii na 6. mieste. ..... viac

04.02.2011 Žiaci našej školy sa zapojili do ekovýchovného programu "Vták z komína". Organizátorom tejto súťaže literárnych a výtvarných prác je Východoslovenské múzeum Košice a ZO SZOPK Bocian. Do súťaže bolo zaslaných celkovo 43 individuálnych prác, jedna kolektívna výtvarná práca a jeden model. Ocenenie získal P. Szepsi z I.OA za svoj literárny príspevok.

január 2011

31.01.2011 Dňa 31.1.2011 profesori a žiaci Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave N/B zorganizovali spoločnú lyžovačku a sánkovačku na Kojšovskej holi. ..... viac

28.01.2011 V týždni od 23.1. – 28.1.2011 sa študenti III.A, VII.OA, IV.A, VIII.OA, zúčastnili prednášky na tému Finančná gramotnosť. Prenášateľom bol Miroslav Tomáš. ..... viac

28.01.2011 Dňa 28. januára 2011 sa v priestorch ZŠ Severná konal už druhý ročník Plesu priateľov a rodičov školy, ktorý organizovala naša škola v spolupráci s RRZ. ..... viac

december 2010

17.12.2010 Dňa 17.12.2010 sa v našej škole konala Vianočná akadémia - pásmo zábavných scénok, rozprávok, vianočných pesničiek pre rodičov, starých rodičov, súrodencov i priateľov. Súčasťou večera bola aj burza vianočných nápadov, kde jednotlivé triedy predávali svoje vlastnoručne vyrobené výrobky. ..... viac

13.12.2010 Dňa 13.novembra 2010 sa uskutočnila stužková slávnosť IV.A. ..... viac

10.12.2010 Dňa 10.12.2010 sa konal na našej škole deň otvorených dverí. ..... viac

06.12.2010 Už tradične sme na našej škole oslávili Mikuláša, aj s rozdávaním sladkostí pre všetky deti. ..... viac

01.12.2010 Tento školský rok sme sa už po druhýkrát zapojili do celosvetovej kampane Červené stužky. Usporiadali sme niekoľko sprievodných akcií: výtvarné práce, prezentácie žiakov, dokumentárne filmy, slohové práce na danú tému, prednáška so zdravotnou sestrou na tému AIDS, joga, rozhlasová relácia, nástenka... ..... viac

november 2010

29.11.2010 Dňa 29.11.2010 sa žiaci I.OA, III.OA, IV.OA zúčastnili besedy so slovenským knižným autorom Imrichom Jesenským v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. ..... viac

18.11.2010 Primátor mesta Moldava nad Bodvou Ing. István Zachariaš pri príležitosti 17.novembra (Deň študentstva) udelil ocenenie za vedomosti, šikovnosť a šírenie dobrého mena školy našim študentom Karin Sedlákovej, Viktorovi Vargovi, Henriette Kuzderovej. Gratulujeme.

16.11.2010 Dňa 16.11.2010 sa na našej škole udiali krstiny nových študentov - imatrikulácia. ..... viac

16.11.2010 Dňa 16.11.2010 sa uskutočnila exkurzia s názvom "Spoznaj svoj región". Cieľom exkurzie boli zaujímavosti v mestečku Medzev. Navštívili hvezdáreň, Múzeum kinematografie a prezreli si ako fungovali hámre. ..... viac

16.11.2010 Dňa 16.novembra sa na našej škole konali oslavy Dňa študentstva. Prvé dve vyučovacie hodiny učili svojich mladších spolužiakov žiaci končiacich ročníkov, potom nasledovali športové aktivity, prednáška o možnosti štúdiu v zahraničí, beseda s protidrogovou tematikou. Pripravili sme aj interaktívnu hodinu pre deti z materskej školy. Po obede sa konala imatrikulácia prvákov. ..... viac

16.11.2010 Deň študentstva už tradične štvrtáci a oktaváni učili prvé dve vyučovacie hodiny svojich mladších spolužiakov. Po týchto netradičných hodinách nasledovali rôzne aktivity určené našim študentom – prednáška s protidrogovou tematikou vedená príslušníkom policajného zboru, beseda so zástupcami vysokých škôl o možnostiach štúdia v zahraničí a pre športovejšie založených študentov bola pripravená súťaž v rôznych športových disciplínach. Pre malých hostí z MŠ sme pripravili hravé úlohy na interaktívnej tabuli a poobede sa konala Imatrikulácia prvákov našej školy. ..... viac

október 2010

27.10.2010 Halloween party organizovaná ptriedou VII.OA pre všetkých žiakov a učiteľov našej školy sa konala v telocvični. Bol pripravený zaujímavý program s tombolou a zábavou v "maskách". ..... viac

18.10.2010 Žiaci Gymnázia v Moldave nad Bodvou sa 18.10. 2010 zúčastnili krátkeho koncertu s názvom Schody do Seba, ktorý mal byť výchovným koncertom určeným najmä pre „násťročných“, v sále Kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou. ..... viac

15.10.2010 Dňa 15.obtóbra sa vybraní zástupcovia tried zúčastnili besedy o šikanovaní - Povedzme spoločne šikanie NIE! Beseda sa konala v Košiciach a zúčastnení žiaci o nej informovali spolužiakov, pričom vyhotovili aj nástenku k danej problematike. ..... viac

08.10.2010 V dňoch 7.-8. októbra 2010 sa žiaci školy zúčastnili exkurzie do Poľska (kultúrne pamiatky mesta Krakov, soľná jaskyňa Wieliczka, koncentračný tábor Osvienčim). ..... viac

06.10.2010 Prvé celoškolské a triedne zasadnutia Rady rodičovského združenia sa konalo dňa 6. októbra 2010 (v stredu) so začiatkom o 16.00 hodine v budove Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.

06.10.2010 Dňa 6. októbra 2010 sa konala v Jasove výtvarná akcia s názvom Plenér. Pod vedením p.prof. Fehérovej sa jej zúčastnilo 16 nadaných študentov našej školy. ..... viac

01.10.2010 V piatok popoludní sa konalo v priestoroch Gymnázia príjemné stretnutie staršej aj mladšej generácie. Žiaci sa predstavili krátkym kultúrnym programom. Svojim starým rodičom a všetkým prítomným zaspievali, zarecitovali vlastné verše, zahrali vtipnú scénku o vzťahu mladších k starším. Pri šálke teplého čaju a koláčikoch sa rozprávali, ako to vyzeralo v školách voľakedy a ako sa učí dnes. ..... viac

01.10.2010 Žiaci I.OA, III.OA a IV.OA v rámci svojej druhej časti účelového cvičenia sa zúčastnili športovej aktivity v MŠ: Mama, otec, sestra, brat, poď si s nami zabehať. Mladší žiaci Gymnázia svoje účelové cvičenie ukončili ďalším pohybovými a športovými činnosťami. ..... viac

september 2010

27.09.2010 Dňa 27.9.2010 (pondelok) sa uskutočnilo predstavenie divadelnej hry Pygmalion anglického dramatika Georga Bernarda Shawa vo veľkej sále historickej radnice v Košiciach. Z našej školy sa na predstavení zúčastnili žiaci druhého stupňa osemročného gymnázia. ..... viac

22.09.2010 V dňoch 20.- 22.9. 2010 sa žiaci III.OA (tercie) a V.OA (kvinty) zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Navštívili Bratislavský hrad, slovenský parlament (rokovacia sála), vernisáž výstavy Galérie mesta Bratislavy, kde si prevzali ceny za svoju umeleckú tvorbu. ..... viac

10.09.2010 Koncom augusta sa v košickej galérii uskutočnila výstava Andyho Warhola. Súčasťou výstavy bola aj medzinárodná výtvarná súťaž. Z našej školy sa na výstave ocitli štyri naše práce. Na našich portrétoch boli vtipnou formou znázornení Andy Warhol so svojou mamou. Snaha na hodinách výtvarnej výchovy bola ocenená našou účasťou na podujatí a diplomom za originálne spracovanie témy. ..... viac

02.09.2010 Dňa 02.09.2010 sa konalo slávnostné otvorenie nového školského roku 2010/2011. ..... viac

jún 2010

30.06.2010 Slávnostné ukončenie školského roka 2009/2010.

30.06.2010 Dňa 30.júna sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2009/2010. Po kultúrnom programe dostali žiaci koncoročné vysvedčenia a odišli na letné prázdniny. ..... viac

24.06.2010 Dňa 24.6.2010 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia. ..... viac

20.06.2010 Dňa 7.4.2010 sa žiaci tercie (III.OA) Adam Šmelko a Norbert Doboš zúčastnili obvodového kola Matematickej olympiády v Košiciach. Adam Šmelko obsadil 1. miesto a Norbert Doboš 2. miesto. Z ďalších matematických súťaží sme sa dňa 12.4.2010 zúčastnili obvodového kola PYTAGORIÁDY (Matej Nižník IV.OA - 10. miesto v kategórii P8, Samuel Migas II.OA – 14. miesto v kategórii P6, Daniel Szmolniczký II.OA – 16.miesto v kategórii P6 ). Z korešpondenčných matematických súťaží máme dvoch úspešných riešiteľov celoslovenskej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN 2010 v kategórii Kadet 8: Adam Šmelko z tercie (III.OA) a Adrián Szegedi z tercie (III.OA) a v 16. ročníku matematickej súťaže MAKS získala dvojica Danková – Hužvárová z tercie ocenenie „dvojnásobná hviezda matematického neba“ a dvojica Ballasch – Šmelko z tercie ocenenie „hviezda matematického neba“. ..... viac

11.06.2010 Dňa 11.6.2010 sa na našej škole uskutočnila v rámci kynologického krúžku prezentácia činnosti služobných policajných psov z chovnej stanice Oddelenia služobnej kynológie Policajného zboru Košice. ..... viac

10.06.2010 Dňa 10.6. 2010 sme sa so žiakmi našej školy zapojili do projektu Business school games. Školského turnaja sa zúčastnilo 42 študentov z III.A, VII.OA, I.A triedy. Najúspešnejším hráčom hry v slovenskom jazyku sa stal P. Červený žiak VII.OA triedy, najúspešnejším hráčom hry v anglickom jazyku bol M. Bačo, žiak I.A triedy. ..... viac

02.06.2010 Zdravotnícke okientko - Jedovaté huby.

máj 2010

31.05.2010 VkMR - prednášky "S tebou a o tebe" a "Čas premien" pre študentky II.A, I.A, kvinty, sexty, tercie, sekundy.

27.05.2010 27.05.2010 sa v PKO v Bratislave konalo celoslovenské kolo súťaže Supertrieda. Zúčastnila sa jej III.OA /tercia. Porota odovzdala žiakom našej školy zvláštne ocenenie za multikulturálne stvárnenie témy. ..... viac

21.05.2010 V dňoch od 17. do 21.mája sa konal Týždeň modrého gombíka. Každoročne ho organizuje UNICEF a študenti našej školy sa tiež rozhodli pomôcť - finančným príspevkom aj priamou aktivitou v uliciach nášho mesta. ..... viac

18.05.2010 Dňa 18.05.2010 sa žiaci sexty zúčastnili exkurzie do Slovenského technického múzea v Košiciach - konkrétne išlo o Múzeum letectva. ..... viac

14.05.2010 Dňa 14. mája 2010 sa v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach pod záštitou Krajského osvetového strediska konala výtvarná súťaž pre neprofesionálnych umelcov. Tejto súťaže sa zúčastnili študentka oktávy Slavomíra Hiľovská aj naša profesorka Mgr. Františka Fehérová, ktoré získali čestné uznanie vo svojej kategórii a postúpili do celoštátneho kola. ..... viac

13.05.2010 V dňoch 10-13.5.2010 sa žiaci 3.A a III.OA (septimy) zúčastnili Kurzu ochrany človeka a prírody. Súčasťou branného kurzu bola túra na St.László. ..... viac

13.05.2010 Beseda s príslušníkmi policajného zboru Moldava nad Bodvou pre študentov III.A, VII.OA.

07.05.2010 Dňa 7. mája 2010 sa konala rozlúčka maturantov. ..... viac

apríl 2010

22.04.2010 Školská rozhlasová relácia ku dňu Zeme, v triedach II.OA, III.OA, IV.OA, V.OA, VI.OA, I.A, II.A sa konali enviromentálne aktivity z príležitosti Dňa Zeme.

21.04.2010 Dňa 21.4.2010 sa študenti VII.OA /septimy/ zúčastnili dobrovoľnej akcie Úsmev ako dar, ktorá podporuje deti v detských domovoch a pomáha rodinám v núdzi. V uliciach nášho mesta vyzbierali študenti spolu 235 eur. ..... viac

20.04.2010 Dňa 20. apríla sa konala akcia Stromy poznania. Na našej škole sa vysadili tieto stromy: Tis obyčajný, Jaseň štíhly a Javor horský. Krsnými rodičmi sa stali žiaci kvinty. ..... viac

16.04.2010 Dňa 16. apríla 2010 sa naša škola opäť zapojila do verejnej zbierky "Deň narcisov". Vyzbierali sme 531.- EUR, ktoré boli poukázané na účet Ligy proti rakovine. ..... viac

12.04.2010 Dňa 12.04.2010 sa žiak tercie (III.OA) Norbert Doboš zúčastnil obvodného kola Pytagoriády, kde v kategórii P7 obsadil pekné štvrté miesto.

12.04.2010 Dňa 12. apríla 2010 sa uskutočnilo stretnutie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Hosťami boli učitelia z rôznych moldavských škôl. Tohto roku bolo usporiadateľskou školou Gymnázium Štefana Moysesa. ..... viac

11.04.2010 Na našej škole sa konalo okresné kolo vo volejbale stredných škôl s nasledujúcimi výsledkami. V kategórii CHLAPCI: 1.miesto - Gymnázium Š.Moysesa, 2.miesto - SOŠ Moldava nad Bodvou, 3.miesto - SOŠ Medzev, 4.miesto - Gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou. V kategórii DIEVČATÁ: 1.miesto - Gymnázium Š.Moysesa, 2.miesto - SOŠ Moldava nad Bodvou, 3.miesto - Gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou.

08.04.2010 Vo Štvrtok 8. apríla sa naša škola zúčastnila divadelného predstavenia s názvom Mária Anoinetta, ktoré sa konalo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. ..... viac

07.04.2010 Oddelenie prírodných vied CVČ, Popradská 86, Košice v spolupráci s OV MO uskutočnili dňa 7. apríla 2010 Obvodné kolo Malej matematickej olympiády pre žiakov okresu Košice-okolie. Našu školu úspešne reprezentovali Adam Šmelko z tercie III.OA (získal prvé miesto v kategórii 7. ročník) a Norbert Doboš z tercie III.OA (získal druhé miesto v kategórii 7. ročník). Obom srdečne gratulujeme.

marec 2010

30.03.2010 Dňa 30.marca 2010 v predpoludňajších hodinách sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu so symbolickým názvom MOSTY. Koncert sa konal vo veľkej sále MsKS. Témou koncertu bola intolerancia, šikanovanie a rôzne druhy prejavov obmedzovania ľudských práv. ..... viac

27.03.2010 V dňoch 27. - 28. 2010 marca sa v Žiline konalo semifinále súťaže Zlatý Amos 2010, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia. Jednou zo súťažiacich bola naša pani profesorka Františka Fehérová. ..... viac

23.03.2010 Študent VII.OA Viktor Varga sa zúčastnil krajského kola dejepisnej olympiády, ktoré organizovalo CVČ Regionálne centrum mládeže v Košiciach. (bez umiestnenia)

22.03.2010 Konal sa 14. ročník Medzinárodnej súťaže z matematiky pre žiakov osemročných gymnázií a stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 30 prihlásených žiakov, ktorí súťažili v kategóriách BENJAMÍN 7, KADET 8, 9, JUNIOR G12, ŠTUDENT G34.

13.03.2010 V dňoch 13.3.2010 - 20.3.2010 sa konal Lyžiarsky výcvik pre žiakov tried: III.OA (tercia), V.OA (kvinta) a I.A. ..... viac

11.03.2010 Žiaci T. Meszlenyi, J. Garčár, M. Bačová, D. Kovácsová (VII.OA) sa zúčastnili školenia z NAS s témou Rodová rovnosť, ktoré organizovalo CVČ - Regionálne centrum mládeže v Košiciach. ..... viac

11.03.2010 Naša škola sa zapojila do projektu s názvom EKOSTOPA. V rámci environmentálneho krúžku žiaci 1.A (Adriána Štullerová, Michal Soroka, Ľubomíra Somodiová, Jana Faragóová, Marek Čižmár, Erika Šimonová) oboznamovali jednotlivé triedy s týmto projektom. Jeho cieľom bolo "otvoriť žiakom oči", aby zistili, ako sa správajú k matke Zemi. ..... viac

10.03.2010 V dňoch 9. - 11. marca 2010 sa študent Viktor Varga (VII.OA - septima) zúčastnil XII. ročníka Celoštátneho kola olympiády ľudských práv, kde získal diplom za účasť a 2. miesto za esej: Predstav si, že by si sa narodil chudobný... ..... viac

09.03.2010 Dňa 9. marca 2010 sa na našej škole konala zábavno - vedomostná súťaž pre žiakov 5. a 6.-tych ročníkov okolitých škôl s názvom HROCH - "Hľadaj Riešenia Ostaneš CHytrý!" Sily si zmerali žiaci v dvoch disciplínach - matematika (6 družstiev z 5. roč. a 8 družstiev zo 6.roč) a slovenský jazyk (5 družstiev z 5. roč. a 7 družstiev zo 6.roč).. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: MAT - 6.roč. prvé miesto, SJL - 6.roč. prvé miesto. ..... viac

08.03.2010 Od 8. marca do 12. marca 2010 sa na našej škole konal týždeň otvorených dverí pre všetkých záujemcov.

08.03.2010 Žiaci III.A pod vedením p.prof. J. Kötelesovej pripravili rozhlasovú reláciu z príležitosti MDŽ.

05.03.2010 Dňa 5. marca 2010 sa študenti III.A, septimy a oktávy, ktorí majú záujem o fyziku zúčastnili putovnej výstavy s názvom: Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu. ..... viac

04.03.2010 Žiaci R. Drozdová, K. Szabóová, Najmik, P. Červený, V.Varga (VII.OA) sa zúčastnili školenia z NAS s témou Chudoba, ktoré organizovalo CVČ - Regionálne centrum mládeže v Košiciach. ..... viac

február 2010

14.02.2010 Na súťaži v prednese poézie v maďarskom jazyku v Kráľovskom Chlmci získal Nikolas Rybár z III.A prvé miesto vo svojej kategórii a získal aj cenu divákov. ..... viac

11.02.2010 V popoludňajších hodinách sa na našej škole uskutočnilo podujatie pod názvom Svet to si aj Ty sám! Išlo o projekt najmladších žiakov osemročného gymnázia (sekunda, tercia), v ktorom prezentovali rodičom, kamarátom a verejnosti čo vedia a dokážu. ..... viac

11.02.2010 V krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka v kategórii 2A obdržala Veronika Viszlayová diplom za účasť a Viktória Fábryová v kategórii 2E získala 3. miesto.

09.02.2010 Dňa 9. 02. 2010 sa konal XII. ročník Krajského kola olympiády ľudských práv v Košiciach. Toho roku bol úspešným účastníkom OĽP Viktor Varga, študent VII.OA (septima). ..... viac

08.02.2010 Konalo sa školské kolo dejepisnej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov, z nich V. Varga z VII.OA (septima) postúpil do krajského kola.

06.02.2010 Dňa 6. februára 2010 bol slávnostným plesom ukončený kurz tancovania triedy kvarty Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. ..... viac

05.02.2010 Konalo sa školské kolo biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnili 3 žiačky VIII.OA (oktáva).

05.02.2010 Žiaci III.A, VII.OA a IV.A (35 žiakov) sa zúčastnili exkurzie - Deň otorených dverí PF UPJŠ Ústav chemických vied v Košiciach. Okrem prezentácie školy (jednotlivé katedry, formy štúdia, uplatnenie v praxi) si prehliadli všetky typy laboratórií.

04.02.2010 Žiačky III.A pod vedením p.prof. J. Kötelesovej pripravili rozhlasovú reláciu Svetový deň proti rakovine.

január 2010

29.01.2010 Dňa 29.1. 2010 naša škola, Gymnázium Štefana Moysesa, zorganizovala prvý benefičný ples. ..... viac

27.01.2010 Obvodné kolo matematickej olympiády sa konalo v Košiciach. Z triedy V.OA (kvinta) nás reprezentovali František Revický a Nadia Al Aliová. V obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku obsadil Adrián Szegedi z III.OA (tercia) 3. miesto v katregórii 1B.

20.01.2010 Konalo sa školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Do vyšších kôl postupujú: 1. kategória: J. Džurinová – poézia, K. Ucekajová, N. Gašparová , K. Hiľovská – próza; 2. kategória: V. Szabóová; 3. kategória: M. Soroka. ..... viac

19.01.2010 A. Szegedi z tercie sa zúčastnil okresného kola olympiády z anglického jazyka žiakov základných škôl.

18.01.2010 Na okresnom kole olympiády z anglického jazyka žiakov stredných škôl nás reprezentovali Kuzderová, Jánošíková a Hudák . Všetci postupujú do vyššieho kola.

december 2009

22.12.2009 Dňa 22.12.2009 sa na našej škole uskutočnila Vianočná akadémia. ..... viac

16.12.2009 Školského kola PYTAGORIÁDY v kategórii P6 sa zúčastnilo 16 žiakov sekundy, v kategórii P7 štyria žiaci tercie a v kategórii P8 šesť žiakov kvarty. Úspešní boli traja žiaci, každý z jednej kategórie. Víťazom blahoželáme.

15.12.2009 Žiaci kvarty v rámci učebného plánu biológie navštívili Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde si prezreli stálu expozíciu Príroda karpát.

14.12.2009 Študenti vyšších ročníkov našej školy nám pripomenuli sviatok, ktorý slávili už naši predkovia - "Luciu". Pripravili si krátky program, ktorý prezentovali v jednotlivých triedach i v zborovni.

07.12.2009 V tento deň okrem tradičných "Mikulášskych akcií" na našej škole odštartovala nová "Školská hra" - ak sa chceš aj Ty zahrať na detektíva, pozorne sleduj naše nové stránky ...

04.12.2009 Trieda sexty pripravila pre seniorov "Mikulášsky program". Žiaci im zaspievali, zarecitovali a odovzdali darčeky. Potom s nimi posedeli v priateľskom rozhovore o mikulášskych zvykoch. ..... viac

02.12.2009 Zástupkyňa Masarykovej univerzity z Brna oboznámila žiakov končiacich ročníkov s možnosťami štúdia na danej škole.

01.12.2009 V rámci kampane Červené stužky, ktorá sa koná každoročne 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS, sme zrealizovali na našej škole rôzne aktivity na podporu boja proti AIDS. ..... viac

november 2009

30.11.2009 CVČ CVrČek v Moldave n/B. oslavovalo svoje 45. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa konala súťaž o najkrajšie blahoželanie. Našu školu zastupovali žiaci 2. A triedy, ktorí previedli krátky program v bábkovej sále CVrČka.

26.11.2009 V rámci Dňa otvorených dverí si všetci záujemci, i naši budúci študenti mohli pozrieť, ako to u nás vyzerá. Nakukli na prebiehajúce vyučovacie hodiny, potom sa zúčastnili na zaujímavých vyučovacích hodinách určených práve im, zasúťažili si v netradičných športových disciplínach. ..... viac

26.11.2009 Uskutočnilo sa okresné kolo v halovom futbale žiakov stredných škôl. Naše družstvo zvíťazilo a postupuje do krajského kola. Najlepším hráčom turnaja sa stal G. Harsányi z 2. A triedy.

25.11.2009 Žiaci 4.A triedy a oktávy si prezreli prezentáciu, ktorú pripravili pracovníci Fakulty manažmentu PU v Prešove. Dňa 26.11.2009 sa konala prezentácia TU Košice.

20.11.2009 Žiaci sekundy, septimy a 3.A triedy sa zúčastnili na festivale divadelných súborov Beni Egressyho a pozreli si vystúpenie študentov zo súboru Nevrlé mrle z Košíc, satirickú hru Inzerát.

20.11.2009 Družstvo kvinty – P. Kaclíková, D. Šimonová – na krajskej vedomostnej súťaži v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám získalo 2. miesto.

19.11.2009 Uskutočnilo sa vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír – dobrodružstvo objavov, ktorú organizovalo SAV a PF UPJŠ Košice. Do súťaže boli zapojení aj naši žiaci a získali tieto ocenenia: Slavomíra Hiľovská – 3. kategória – Čestné uznanie, Karin Sedláková – 2. kategória – 1. miesto, Kristián Bolló – 2. kategória - Čestné uznanie. ..... viac

18.11.2009 Konalo sa ďalšie kolo dlhodobej súťaže vo volejbale dievčat v Košiciach, kde naše družstvo skončilo na druhom mieste.

16.11.2009 Pri príležitosti dňa študentstva sa na škole konali nasledovné akcie:beseda s príslušníkmi Policajného zboru v Košiciach pre žiakov sexty – oktávy a 2.A; 4.A triedy na témy Šikanovanie, Drogy; výber žiakov sekundy – oktávy bol zapojený do súťaže Európa v škole – literárna sekcia; pre žiakov sekundy a tercie bol pripravený zábavno-vedomostný kvíz; žiaci kvarty sa zúčastnili prednášky s RNDr. M. Fulínom, pracovníkom Vsl. Múzea v Košiciach, na tému Pomôžme vtákom - na záver sa konala praktická ukážka zhotovovanie vtáčích búdok a aj žiaci dostali priestor na túto aktivitu; žiaci končiacich ročníkov dostali možnosť učiť svojich mladších spolužiakov, postaviť sa za katedru a skúsiť, aké je to z druhej strany; v telocvični prebiehal školský volejbalový turnaj dievčat; v školskom rozhlase odznela relácia na tému 17. november – Deň študentstva, ktorú pripravili žiaci 3.A triedy. ..... viac

13.11.2009 Dňa 13.11.2009 sa konala séria prednášok a aktivít pre jednotlivé ročníky na témy:obchodovanie s ľudmi, domáce násilie, sexualita mládeže, sexuálne obťažovanie a šikanovanie. Lektorkou bola RNDr. E. Hromadová

12.11.2009 Študenti 4. ročníka a oktávy, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium biológie sa dňa 12.11.2009 zúčastnili Dňa otvorených dverí v Neurobiologickom ústave SAV v Košiciach, mali si možnosť prezrieť jednotlivé pracoviská, prístroje a metódy pomocou ktorých skúmajú nervový systém.

11.11.2009 V dňoch 9.11. až 11.11.2009 sa žiačky K. Mendová a A. Puškárová sa zúčastnili školenia Európa si Ty, ktoré organizovalo CVČ-Regionálne centrum mládeže v Košiciach. Školenie sa týkalo tém: Európske občianstvo, Európska identita, Aktívny Európan,.... Z. Jánošíková a M. Györgyfiová absolvovali školenie Orientuj sa v ľudských právach – Rovnosť mužov a žien, ktoré pripravilo CVČ – Regionálne centrum mládeže v Košiciach.

09.11.2009 V rámci zdravotníckeho okienka odznela v školskom rozhlase relácia na tému Protichrípkové opatrenia.

06.11.2009 UPJŠ Košice organizovala Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci z oktávy a 4.A triedy.

04.11.2009 Konala sa prednáška s ochrancom prírody a pracovníkom Správy NP Slovenský kras Jurajom Popovicsom na tému: Slovenský kras – prírodné krásy, fauna, flóra, jaskyne. Prednášky sa zúčastnili žiaci sexty a 1. A triedy.

02.11.2009 Dňa 2.11.2009 sa K. Mendová, Z. Koberová, A. Puškárová , M. Šerfözöová - 3.A zúčastnili konferencie o dobrovoľníctve. ..... viac

október 2009

28.10.2009 Rozhlasovou reláciou sme si pripomenuli deň narodenia Ľ. Štúra a výročie Deklarácie slovenského národa. Reláciu pripravili žiaci septimy a III. A triedy.

27.10.2009 Konala sa matičná súťaž Dobšinského Košice v prednese pôvodnej slovenskej a inonárodnej ľudovej a autorskej rozprávky v prozaickej podobe. Tejto súťaže sa zúčastnili P. Hudáková z tercie, D. Szmolnicky zo sekundy a získali cenu národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry.

26.10.2009 Naša škola sa zapojila dňa 26.10.2009 do 5. ročníka súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Organizátorom súťaže bola Slovenská pedagogická knižnica. Do súťaže sa prihlásilo 281 školských knižníc z celého Slovenska. Potešila nás skutočnosť, že v takej veľkej konkurencii sme obsadili pekné 20. miesto. ..... viac

26.10.2009 V školskom rozhlase odznela relácia v rámci zdravotného okienka na tému Imunita.

24.10.2009 Špeciálnu cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži Deti klíme získala Karin Sedláková z kvinty. ..... viac

23.10.2009 V Jasove sa konal "Kurz krajinomaľby v prírode". Konkrétna téma bola Cesta a voda. Naša škola spolupracovala s Obecnou knižnicou Jasov, ktorá nám poskytla miestnosť na realizáciu. ..... viac

23.10.2009 Kolektív sexty na triednickej hodine navrhol pre stmelenie kolektívu návštevu filmového predstavenia. Preto dňa 23.10.2009 vycestovali autobusom do Košíc, kde v CINEME návštevili filmové predstavenie Oblačno, miestami fašírky.

22.10.2009 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku v Košiciach si pozrelo 42 žiakov vyšších ročníkov.

16.10.2009 23 žiakov 4.A triedy a oktávy sa zúčastnilo Dňa otvorených dverí na TU v Košiciach.

15.10.2009 V dňoch 15. a 16.10.2009 sa uskutočnilo školenie koordinátorov a členov žiackej školskej rady. Školenie sa konalo v priestoroch Školy v prírode v Kysaku. Organizovalo ho Regionálne centrum mládeže. Školenia sa zúčastnil žiak Roman Urban z kvinty a Mgr. F. Fehérová.

13.10.2009 Konalo sa plenarne zasadnutie RRZ spojené s triednymi zasadnutiami rodičov.

12.10.2009 Do krajského kola Olympiády zo SJL postupujú víťazi kat.A – Z. Jánošíková a V. Varga zo septimy a kat. B – P. Kaclíková z kvinty. Do obvodného kola postupuje z kat. C - Džupinová z kvarty.

12.10.2009 Volejbalové družstvo dievčat sme zapojili do dlhodobej súťaže o putovný pohár predsedu KSK. Prvé zápolenie sa konalo v Košiciach. Našu súťažnú skupinu tvoria školy: SZŠ Moyzesova Košice, Evanjelické gymnázium JAK Košice, Gymnázium Trebišovská Košice a Gymnázium Š. Moysesa Moldava n/B.

09.10.2009 Členovia krúžku praktickej biológie navštívili Ornitologický stacionár v Drienovci. Priamo v teréne sa oboznámili s prácou členov Slovenskej ornitologickej spoločnosti, s významom odchytu a krúžkovania vtáctva počas jesennej migrácie. ..... viac

september 2009

25.09.2009 Uskutočnila sa rozhlasová relácia na úvod školského roka, v ktorej sme si pripomenuli Deň ústavy a výročie vypuknutia II. svetovej vojny.

24.09.2009 Noc netopierov – pod týmto názvom sa konala v areáli Jasovskej jaskyne odborná prednáška s ukážkou odchytu netopierov, ktorej sa zúčastnili aj členovia krúžku praktickej biológie. ..... viac

23.09.2009 Už tradične v septembri sa naši žiaci zúčastňujú akcie Beh okolo Jasovského jazera. Tento rok 23.09.2009 dosiahli nasledovné výsledky:1.miesto dorastenky – Patrícia Toporčáková (kvarta), 3.miesto dorastenky – Patrícia Hanigovská (septima), 3.miesto ml. dorastenci –Viktor Varga (septima).

18.09.2009 Žiaci II.A triedy navštívili Galériu v Košiciach, kde si prehliadli výstavu Oskara Čepána s animáciou, Dóm sv. Alžbety a výstavu Vesmír.

11.09.2009 Žiaci IV.A triedy sa zúčastnili v dňoch 11.09. – 17.09.2009 poznávacieho zájazdu do Chorvátska - Omiš.

10.09.2009 KSK Košice usporiadal Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili žiaci III.A triedy.

08.09.2009 Konala sa prednáška na tému Výber vysokej školy a prípravné kurzy na VŠ pod záštitou Slovenského inštitútu vzdelávania (SIV).

04.09.2009 Uskutočnila sa exkurzia so žiakmi sekundy pod názvom Potulky po historických a kultúrnych pamiatkach Moldavy n/B.