Pravdepodobnosť

Vyberte, alebo napíšte správne riešenie úlohy.