Postupnosti

Aritmetická a geometrická postupnosť

Vyberte, alebo napíšte správne riešenie úlohy.