úlohy sú autorským dielom NÚCEM, zverejňujem ich s písomným súhlasom NÚCEM zo dňa 29.2.2012

Maturita 2009

Maturitný test 3340

V úlohách 1-20 vypočítajte požadované a výsledok zapíšte do prázdneho poľa.
V úlohách 21-30 vyberte z ponúkaných možností jednu správnu odpoveď.