Maturita 2008

Maturitný test 8912 - úroveň A

V úlohách 1-20 vypočítajte požadované a výsledok zapíšte do prázdneho poľa.
V úlohách 21-30 vyberte z ponúkaných možností jednu správnu odpoveď.