Maturita 2004

Maturitný test 1062 - úroveň A

V úlohách 1-10 vyberte z ponúkaných možností jednu správnu odpoveď.
V úlohách 11-30 vypočítajte požadované a výsledok zapíšte do prázdneho poľa.