úlohy sú autorským dielom NÚCEM, zverejòujem ich s písomným súhlasom NÚCEM

MS Z MATEMATIKY 2014

Maturitný test 2106

Výsledky úloh 01 až 20 zapíšte do prázdneho rámčeka.

V úlohách 21 až 30 označte práve jednu správnu odpoveď.

Obrázky slúžia len na ilustráciu, nahrádzajú vaše náčrty, dĺžky a uhly v nich nemusia presne zodpovedať údajom zo zadania úlohy.