» najdi chybu v rieseni rovnice


Otázka č.1: Označ riadok, v ktorom je chyba pri riešení rovnice:


(1 bod)
Otázka č.2: Označ riadok, v ktorom je chyba pri riešení rovnice:


(1 bod)
Otázka č.3: Označ riadok, v ktorom je chyba pri riešení rovnice:


(1 bod)
Otázka č.4: Označ riadok, v ktorom je chyba pri riešení rovnice:


(1 bod)
Otázka č.5: Označ riadok, v ktorom je chyba pri riešení rovnice:


(1 bod)
Otázka č.6: Označ riadok, v ktorom je chyba pri riešení rovnice:


(1 bod)