© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Priama úmernosť III.

Slovné úlohy

Vypočítajte a zapíšte doprázdnych políčok.
1. Zostav tabuľku pre výpočet ceny BALÍČKA KARIET FUTBALISTOV,
ak jeden balíček stojí 50 centov a kúpil som 3, 5, 10, 25, 30 balíčkov.
počet1
cena v €0,50
2. Zostav tabuľku pre výpočet ceny jogurtov, ak 3 jogurty stoja 90 centov a kupujeme 2, 5, 7, 10 jogurtov.
počet325710
cena v €
3. Zostav tabuľky pre výpočet ceny nanukov a rožkov, ak jeden nanuk stojí 60 centov, za 13 rožkov sme zaplatili 78 centov a kupujeme 9, 3, 12 nanukov a 7, 2, 6 rožkov.
počet nanukov19312
cena v €0,60


počet rožkov13726
cena v €0,78