© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Priama úmernosť I.

Slovné úlohy

Vypočítajte a zapíšte doprázdnych políčok.
(1)7 robotníkov má podľa normy opracovať 602 výrobkov. Koľko výrobkov má opracovať za ten istý čas 10 robotníkov?
výrobkov
(2)250m priadze má hmotnosť 10g. Akú dĺžku má taká istá priadza s hmotnosťou 60g?
m
(3)6 zlievačov odlialo v určenom čase 800 odliatkov. Koľko odliatkov odleje za rovnakých podmienok 9 zlievačov?
odliatkov
(4)V obchode stálo pred piatimi rokmi 5kg jabĺk 20,-Sk. Koľko by sme zaplatili za 3kg jabĺk?
Sk
(5)Tehla váži 1,5kg. Koľko vážia tri tehly?
kg
(6)Jedným sťahom prepumpuje srdce 80g krvi. Koľko kilogramov krvi prepumpuje srdce za 1 hodinu, ak v pokoji urobí 65 sťahov za minútu?
kg
(7)Mamička kúpila v obchode 2 ananásy, za ktoré zaplatila 102 korún. Koľko by zaplatila za 7 ananásov?
korún
(8)15 strojov vyrobí v určitom čase 1579 tanierov. Koľko celých tanierov sa vyrobí za pomoci 17 strojov v tom čase?
tanierov
(9)V reštaurácii pracujú 4 kuchári. Za 1 hodinu upečú 516 zákuskov. Koľko zákuskov upečú za ten istý čas 3 kuchári?
zákuskov
(10)5 mechanikov vyrobí auto za nejaký čas. Koľko áut stihnu vyrobiť 30 mechanici za ten istý čas?
áut