Mierka mapy a plánu.
Každú úlohu si dobre prečítaj, porozmýšľaj, vypočítaj a vyznač správnu odpoveď.

Mapa sveta.

mapa.jpg

PaedDr. Katarína Poláčiková