Vytvorila: M.Slobodová

Doplňovačka

Do prázdnych políčok doplň správne výsledky.
obchodne stredisko nazov.png
obchodne stredisko.png

Plán mesta má mierku 1 : 5 000. Určte skutočné rozmery obchodného strediska, ktoré má tvar obdĺžnika s rozmermi 18 mm a 25 mm (šírka x dĺžka).

Sem napíš šírku v metroch ->
Sem napíš dĺžku v metroch ->

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 km nazov.png
30 km.JPG

Akou veľkou úsečkou bude znázornená vzdialenosť 30 km na mape s mierkou
a) 1 :100 000
b) 1 : 75 000
c) 1 : 200 000
d) 1 : 1 000 000 ?

Výslednú dĺžku úsečky napíšte v centimetroch!
Sem napíš odpoveď v úlohe a) ->
Sem napíš odpoveď v úlohe b) ->
Sem napíš odpoveď v úlohe c) ->
Sem napíš odpoveď v úlohe d) ->

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dunaj nazov.png
dunaj.JPG
Na mape Bratislavy s mierkou 1 : 200 000 je dĺžka rieky Dunaj asi 12,3 cm. Koľko kilometrov Dunaja preteká približne týmto územím?

Sem napíš odpoveď ->

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dve mesta nazov.png
dve mesta.png
Skutočná vzdialenosť dvoch miest je:
a) 75 km
b) 1100 km
c) 2000 km
Akou úsečkou budú znázornené tieto vzdialenosti na mape s mierkou
1 : 1 250 000?

Výslednú dĺžku úsečky napíšte v centimetroch!
Sem napíš odpoveď v úlohe a) ->
Sem napíš odpoveď v úlohe b) ->
Sem napíš odpoveď v úlohe c) ->

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
stavba nazov.png
stavba.png
Na katastrálnej mape s mierkou 1 : 2000 bola stavba zakreslená ako obdĺžnik s rozmermi 8 cm a 6,5 cm (šírka x dĺžka). Aké sú skutočné rozmery stavby? Vypočítajte veľkosť zastavanej plochy.

Skutočné rozmery stavby v metroch sú:
šírka ->
dĺžka ->

Zastavaná plocha je ->