© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Vzájomná poloha kružníc

Do políčka pod otázku zapíš písmeno obrázka, napr. B, ak je viac správnych - zapíš ich spolu, napr. DE. Ak je odpoveďou číslo, zapíš ho číslicami. Odpoveď áno, alebo nie vypíš slovne.
obr.A)

Na ktorom obrázku sa dve kružnice dotýkajú zvnútra?


Na ktorom obrázku sú sústredné kružnice?


Na ktorom obrázku sú kružnice mimo seba?


Na ktorom obrázku majú kružnice spoločné práve dva rôzne body?


Na ktorom obrázku majú kružnice vonkajší dotyk?


Na ktorom obrázku nemajú kružnice žiaden spoločný bod?


Na ktorom obrázku majú kružnice spoločný jediný bod?


Môžu mať dve kružnice spoločné práve tri body?


Na obrázku A je m(M,3cm), priemer kružnice k je 2 cm. Koľko cm má úsečka MK?


Na obrázku B je k1(K,5cm), k2(L,2cm). Koľko cm má úsečka KL?


Na obrázku C má kružnica k1 priemer 8 cm, polomer k2 je 2cm. Aký široký (v cm) je pás ich medzikružia?


Na obrázku D je n1(M,3cm), n2(N,5cm). Je pravda, že |MN| = 3 cm?


Ak by mala kružnica n1 priemer 4 cm, jej polomer bude mať dĺžku (v cm)


Na obrázku E je priemer m1 6 cm), priemer m2 je 4 cm. Môže byť |KL| = 5 cm?


Ak má kružnica k polomer 6 cm, jej priemer je v cm
obr.B)
obr.C)
obr.D)
obr.E)