© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Obvod a obsah zložitejších útvarov

Kruh, kružnica

Vypočíťajte obvod a obsah vyšrafovaných útvarov, počítajte s hodnotou 3,14 a výsledok zaokrúhlite na desatiny.
Obrázok A: a = 6 cm, Obrázok B: a = 4 cm, Obrázok C: a = 6,4 cm, Obrázok D: r1 = 10 cm, r2 = 5 cm
oA = SA =
oB = SB =
oC = SC =
oD = SD =