© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Kružnica opísaná a vpísaná trojuholníku

Vyberte správnu odpoveď na nasleujúce otázky.