© RNDr. Gabriela Kövesiová 2013

Pojmy (kruh, kružnica)

Vyberte správnu možnosť ku jednotlivým otázkam.

Na tabuli máme vyznačený bod S. Čo nakreslí Janka pri kreslení, ak jej pani učiteľka dovolí kresliť iba také body na tabuli, ktoré sú od bodu S vzdialené presne na vzdialenosť 24 cm?


Na stene je umiestnený terč, s vyznačeným stredom S. Karol hádzal šípkami a vždy sa mu podarilo hodiť šípku tak, že jej vzdialenosť od stredu bola menšia, alebo nanajvýš rovná 24 cm. Aký útvar pokrývajú všetky jeho možné hody?


Ak má kružnica polomer 12 cm, tak jej priemer je


Kruh s priemerom 24 cm má polomer


Ako sa nazýva spojnica stredu s ľubovoľným bodom kružnice?


Priemer kružnice určite prechádza cez


Dĺžka najdlhšej tetivy v kružnici k(S, 24cm) je (v cm)


Ako sa nazýva priamka, ktorá nemá s kružnicou žiaden spoločný bod?


Ako sa nazýva priamka, ktorá má s kružnicou jediný spoločný bod?


Ako sa nazýva priamka, ktorá má s kružnicou dva spoločné body?


Môže mať priamka s kružnicou spoločné tri body?


Ako sa nazýva úsečka, ktorá spája dva ľubovoľné body kružnice?


Aká dlhá je najdlhšia tetiva v kružnici k(S, 3cm) v cm


Ako sa nazýva úsečka, ktorá spája dva body kružnice a prechádza stredom kružnice?


Os každej tetivy kružnice prechádza cez


Ako sa nazývajú kružnice, ktoré majú rôzny polomer, a rovnaký stred?


Najdlšia tetiva prechádza cez


Plocha medzi dvoma sústrednými kružnicami sa volá


Časť kruhu, ktorá odpovedá stredovému uhlu sa nazýva


Časť kružnice, ktorá odpovedá stredovému uhlu sa nazýva


Časť kruhu, ktorá je ohraničená bodmi kružnice a tetivou tej kružnice sa nazýva