©Richard Jakša

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

Vyplnte tajničku
1         2      3      
         4        
               
               
    5             
               
     6