© Tomáš Szepsi

Finančná Zodpovednosť

Vyplňte tajničku, po kliknutí na číslo sa vám zobrazí nápoveda k pojmu
      1            
 2          3         
                
 4      5             
        6          
                
     7             
8                  
       9     10        
                
                
        11          
                
                
                
 12