Štefan Turčik

Človek vo sfére peňazí

Vyplnte tajničku, po kliknutí na číslo sa vám zobrazí nápoveda k pojmu.
   1              2    
3                   
       4     5         
                 
       6            
     7              
  8                 
                 
                 
            9       
                 
          10         
                 
                 
    11