Finančná gramotnosť

Po kliknutí na číslo podľa nápovedy zapíš odpoveď.
       1          
2                 
               
      3           
               
               
     4            
               
     5            
               
    6             
               
     7