©Matúš Rácz

Príjem a práca

Vyplňte tajničku, po kliknutí na číslo sa vám zobrazí nápoveda k pojmu.
1    2           
       3    4    
    5         
           
           
           
6             
           
           
           
           
7