© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Výroková forma s kvantifikátorom

Výroková forma po pridaní kvantifikátora (všeobecný=pre každé..., existenčný=existuje...) sa zmení na výrok. Rozhodnite o jeho pravdivosti. Pozn. píšte iba 0, alebo 1.
(1 = pravdivý výrok, 0 = nepravdivý výrok).


výroková formakvantifikovaný výrokpravdivostná hodnota

Číslo x je väčšie ako 25.
Pre každé x∈R je x > 25
Existuje x∈R také, že x > 25

Číslo x2 je menšie ako 9.
Existuje x∈R také že x2 < 9
Pre každé x∈R je x2 < 9

Súčet x + y = 10.
Pre každé x,y∈ R je x + y = 10
Existujú také x,y∈ R, že x + y = 10

Číslo (x + y)2 = x2 + 2xy + y2.
Pre každé x, y∈R platí: (x + y)2 = x2 + 2xy + y2.
Existujú také x, y∈R, pre ktoré platí: (x + y)2 = x2 + 2xy + y2.

Súčin x.y je nepárny.
Existujú také x, y∈N, pre ktoré je x.y nepárne.
Pre každé x, y∈N, je x.y nepárne.