© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Výroková forma

Výroková forma je tvrdenie, z ktorého po dosadení vhodného objektu (za premennú) získame výrok. Pozor, výroková forma nie je výrok, iba "vyrába" výroky.
V nasledujúcich výrokových formách dosaďte ponúknuté hodnoty a tak rozhodnite o pravdivosti vzniknutých výrokov. Pozn. píšte iba 0, alebo 1.
(1 = pravdivý výrok, 0 = nepravdivý výrok).


výroková formahodnota premennejpravdivostná hodnota vzniknutého výroku

Číslo x je väčšie ako 25.
x = 12
x = 52
x = 25

Číslo x2 je menšie ako 9.
x = 2
x = −3
x = 1/2

Súčet x + y = 10.
x = 2, y = 10
x = 3, y = 7
x = 1/2, y = 19/2

Číslo a3 je kladné.
a = 2
a = 0
a = −1

Súčin x.y je nepárny.
x = 2, y = 3
x = 3, y = 7
x = 5, y = 10