© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Výroky

Pravdivostná hodnota zložených výrokov

Do prázdneho políčka napíšte pravdivostnú hodnotu ( 0, 1) zloženého výroku pre konkrétne ohonotenie výrokov A, B. Po vyplnení tabuľky z nej správne prečítajte ohodnotenia výrokov z otázok a), b), c)
ABA'B'A ∨ B'B ∧ A'A ⇒ B'B' ⇒ A( B ∧ A' ) ⇔ ( B' ⇒ A )( A ⇒ B' ) ∧ ( B' ⇒ A )
10
11
00
01

a) Pre aké ohodnotenie výrokov A, B je zložený výrok B∧A' pravdivý?
Je to pre ohodnotenie výrokov: A , B
b) Pre aké ohodnotenie výrokov A, B je zložený výrok A⇒B' nepravdivý?
Je to pre ohodnotenie výrokov: A , B
c) Pre aké ohodnotenie výrokov A, B je zložený výrok A∨B' nepravdivý?
Je to pre ohodnotenie výrokov : A , B