© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Množiny

Charakteristická vlastnosť prvkov množiny

Ku množinám určeným vymenovaním prvkov priraď odpovedajúcu množinu (s charakteristickou vlastnosťou prvkov množiny).
N ... množina prirodzených čísel
N0 ... množina prirodzených čísel s nulou
Z ... množina celých čísel
R ... množina reálnych čísle