© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Množiny

Počet prvkov

Do prázdneho políčka vpíšte počet prvkov danej množiny.
A = {1; -1; 2; -2; 0}, B = {0; 1; 2; -2; 3; -3}
Počet prvkov množiny A ∩ B je
Počet prvkov množiny A ∪ B je
Počet prvkov množiny A − B je
Počet prvkov množiny B − A je
C = {1; 2; 3; 4}, D = {0; -1; -2; -3; -4}
Počet prvkov množiny C ∪ D je
Počet prvkov množiny D ∩ C je
Počet prvkov množiny D − C je
Počet prvkov množiny C − D je
E = {x∈Z; x2< 10}, F = {-5; -3; 0; 1; 3; 4; 9}
Počet prvkov množiny E ∩ F je
Počet prvkov množiny E ∪ F je
Počet prvkov množiny E − F je
Počet prvkov množiny F − E je
G = {x∈Z; |x−1| < 3}, H = {x∈Z; x2≤ 1}
Počet prvkov množiny G ∪ H je
Počet prvkov množiny H ∩ G je
Počet prvkov množiny G − H je
Počet prvkov množiny H − G je