© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Výrok

Pravdivostná hodnota

K jednotlivým výrokom, priraďte jeho pravdivostnú hodnotu:
pravdivý výrok má pravdivostnú hodnotu = 1,
nepravdivý výrok má pravdivostnú hodnotu = 0.
Číslo 456 je párne.
3 delí číslo 90.
2 + 1 = 4
2.(−3) > 0
Číslo 21 nie je deliteľné 5.
Súčet párneho a nepárneho čísla je párny.
Súčin dvoch nepárnych čísel je nepárny.
Súčin dvoch záporných čísel je kladný.
50% z celku predstavuje jeho polovicu.
Z čísla 9 sú dve tretiny presne 3
Číslo 17 je párne.
Jedna desatina z čísla 200 je 20.
Jedno percento z čísla 1000 je 10.
Súčet dvoch párnych čísel je párny.
Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku je 180°.
Číslo −1 je koreňom rovnice 3x − 3 = 0.