© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Pravdivostná hodnota

Pri vyšetrovaní krádeže sa zistilo, že páchateľom bola jedna z osôb A, B, C. Okrem toho sa zistili nasledovné skutočnosti:
Ak bol na mieste činu A, tak tam B nebol.
V čase spáchania krádeže tam bol B alebo C.
Ak tam nebol C, tak tam bol A.
Z nasledujúcich zistení vyplňte tabuľku pravdivostných hodnôt a zistite, kto bol páchateľom.
ABCB'C'A⇒B'B∨CC'⇒A(A⇒B')∧(B∨C)∧(C'⇒A)
111
110
101
100
011
010
001
000

Keďže vieme, že páchateľ bol jediný, je zrejmé že to musel byť .