© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Výroky

Pravdivostná hodnota

Včera som išiel do obchodu kúpiť pero, ceruzku a zošit. Avšak ceruzku nemali, takže som kúpil iba pero a zošit. Ku nasledujúcim výrokom priraďte ich pravdivostné hodnoty.