© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Pravdivostná hodnota

Do prázdneho políčka napíšte pravdivostnú hodnotu ( 0, 1) zloženého výroku v príslušnom riadku.
zložený výrokpravdivostná hodnota
(2 delí 12) ⇒ (3 je prvočíslo)
(2.5 = 20) ⇒ (3<9)
(1% zo 100 je 1) ⇒ [(32<10)∧(20 je prvočíslo)]
[(10 delí 230) ∧ (100<99)] ⇒ (5 nie je prvočíslo)
(Štvorec má všetky strany rovnako dlhé.) ⇒ ( 2.2 = 5 )
(3>3) ⇒ [(3 nedelí 99) ∧ (3 je prvočíslo)]
(1/2 zo 100 je 50) ∧ [(1<10) ⇒ ((−2)2 je záporné číslo)]
(11 je párne číslo) ∨ [(Súčin ľubovoľného čísla a nuly je nula.) ⇒ (Nulou sa nedá deliť.)]