© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Pravdivostná hodnota

Do prázdneho políčka vyberte pravdivostnú hodnotu zloženého výroku v príslušnom riadku.
zložený výrokpravdivostná hodnota
(2 delí 12) ∧ (3 je prvočíslo)
(2.5 = 20) ∨ (3<9)
(10 delí 230) ∧ (100>99) ∧ (5 nie je prvočíslo)
(Štvorec nemá všetky strany rovnako dlhé.) ∨ (Číslo 16 je druhou mocninou prirodzeného čísla.)
(1% zo 150 je 15) ∧ (32<10)
(3>3) ∨ (3 nedelí 99) ∨ (3 je prvočíslo)
(1/2 zo 100 je 50) ∧ [(1>10) ∨ ((−5)2 je záporné číslo)]
(11 je párne číslo) ∨ [(Uhlopriečky v štvorci sú na seba kolmé.) ∧ (Nulou sa nedá deliť.)]