© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Množiny

Vennove diagramy

Na Vennovom diagrame vpravo je znázornená množina (B∪C)−(A∩B∩C).
Ku Vennovým diagramom vpravo priraďte správnu množinu.