© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Operácie s intervalmi

Prienik, zjednotenie, rozdiel

Ku jednotlivým graficky znázorneným intervalom Ič = červenou, Iz = zelenou, určte požadované výsledné intervaly.