© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Operácie s intervalmi

Prienik, zjednotenie, rozdiel, doplnok

Preneste správne zapísaný výsledný interval z pravého stĺpca ku prislúchajúcim operáciám s intervalmi na ľavej strane.