© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Obmena a obrátená implikácia

Ku nasledovným implikáciám vyberte správnu obmenenú a obrátenú implikáciu. Porozmýšľajte o pravdivosti jednotlivých tvrdení. Ak sú nepravdivé, uveďte protipríklad.

Ak sa číslo x končí cifrou 4, tak je párne.
obmena:
obrátená implikácia:
Ak sa číslo x končí cifrou 4, tak je nepárne.
obmena:
obrátená implikácia:
Ak sa číslo x nekončí cifrou 4, tak je nepárne.
obmena:
obrátená implikácia:
Ak sa číslo x nekončí cifrou 4, tak je párne.
obmena:
obrátená implikácia: