© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Výroky

Negácia výroku

K jednotlivým výrokom vyberte z ponuky ich správnu negáciu. Pomôžte si "číselnou osou".
Rovnica má najviac jedno riešenie.
Rovnica má práve jedno riešenie.
Rovnica má aspoň jedno riešenie.
Rovnica má dve riešenia.
Rovnica má menej ako tri riešenia.
Rovnica má viac ako tri riešenia.
Rovnica nemá riešenie.