© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Negácia zložených výrokov

Ku jednotlivým zloženým výrokom vyberte z ponuky ich správnu negáciu.
A'
A ∨ B
A ∧ B
A' ∧ B
A ∨ B'
A ⇒ B
A ⇒ B'
A' ⇒ B
( A ∧ B' ) ⇒ C
( A' ∨ B ) ⇒ C'
A ⇒ ( B ∧ C )
A' ⇒ ( B' ∨ C )