© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Negácia logický spojok

Z nasledujúcich možností vyber všetky správne tvrdenia.