© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Výroky

Negácia zložených výrokov

Ku výrokom s logickými spojkami vyber ich správne negácie.