© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Výrok

Výrok je oznamovacia veta, o kotrej má zmysel uvažovať, či je pravdivá, alebo nepravdivá. Rozhodnite, ktoré z nasledujúcich viet sú výroky (ak ide o výrok, rozhodnite o jeho pravdivosti).
Dobrý deň!
1+1=2
Ľubovoľné číslo je párne.
Súčet všetkých vnútorných uhlov trojuholníka je 160°.
x + y = 0
2 > 0
Koľko je hodín?
2.5
Podbeľ liečivý patrí medzi obojživelníky.
Kino Družba.
Číslo 1 je koreňom rovnice 2x − 2 = 0.
Základnou jednotkou objemu je m2.
Súčet dvoch párnych čísel je párny.
Trojuholník ABC.