© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Intervaly

Operácie s intervalmi

Ku nasledovným intervalom na obrázkoch nájdite správne zapísaný prienik červeného a zeleného intervalu a v poslednom stĺpci nájdite interval, ktorý je zjednotením červeného a zeleného intervalu.
intervalyprienikzjednotenie