© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Intervaly

Charakteristická vlastnosť

Ku jednotlivým množinám vyberte odpovedajúcu množinu prvkov, alebo interval.
N ... množina prirodzených čísel
Z ... množina celých čísel
R ... množina reálnych čísle
A = {x∈N; x<3}
B = {x∈Z; x≥−2}
C = {x∈R; x<3}
D = {x∈R; x≥2}
E = {x∈R; x>0}
F = {x∈R; x≤0}
G = {x∈R; x+1≥0}
H = {x∈R; −2≤x<3}
I = {x∈R; 0≤x≤2}
J = {x∈R; 0<x≤2}
K = {x∈R; 1<x<2}
L = {x∈R; x + 1<2 ∧ x−1≥−3}
M = {x∈R; x−1<0 ∧ −2x<4}
P = {x∈R; 2x−3≥−1 ∧ 10−5x≥0}