© RNDr. Gabriela Kövesiová 2014

Intervaly

Zápis množín pomocou intervalov

Do prázdnych polí zapíš správne interval o ktorý sa jedná v množinovom zápise, namiesto znaku ∞ použi písmeko n, takže (-∞;∞) zapíšeš (-n;n). Používaj dvojbodku, bez písania medzier.
i1.PNG =
i2.PNG =
i3.PNG =
i4.PNG =
i5.PNG =
i7.PNG =
i6.PNG =
i8.PNG =