© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Množiny

Definícia operácií s množinami

Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení.
Ak x ∈ A ∪ B, tak x ∈ A a súčasne x ∈ B.
Ak x ∈ A alebo x ∈ B, tak x ∈ A ∪ B.
Ak x ∈ A − B, tak x ∈ B a súčasne x ∉ A.
Ak x ∈ B a súčasne x ∉ A, tak x ∈ B − A.
Ak x ∈ A ∩ B, tak x ∈ A a súčasne x ∈ B.
Ak x ∉ A ∪ B, tak x ∉ A a súčasne x ∉ B.
Ak x ∉ A ∩ B, tak x ∈ A alebo x ∈ B.
Ak x ∉ A − B, tak x ∉ A a súčasne x ∈ B.